Direct naar content

Masterclass Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (PO)

DoelRegisterleraar
Zicht krijgen op wat we onder een ontwikkelingsvoorsprong verstaan en waarom dat speciale aandacht vraagt. Kunnen omgaan met verschillen. Ontwikkelingsmateriaal doelgericht kunnen inzetten. Stimuleren van het uitwisselen van ervaringen. Structureel onderwijs zo kunnen inrichten, dat jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong opgemerkt kunnen worden en tot hun recht kunnen komen.

Doelgroep
Leerkrachten en intern begeleiders.

Inhoud
Hoe kun je invulling geven aan differentiatie in een kleutergroep in de omgang met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Tijdens deze bijeenkomst zal hierbij de relatie worden gelegd met de invulling van het taal/lees- en rekenonderwijs in een kleutergroep. Centraal staat de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en natuurlijk het didactisch handelen van de leerkracht gericht op de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Werkwijze
Deze masterclass is een verdiepende studiedag waarin de cursisten actief leren door opdrachten, uitwisseling en reflectie daarop.

Resultaat
Weten wat we onder een ontwikkelingsvoorsprong verstaan en waarom dat speciale aandacht vraagt. Inspiratie en kennis hebben opgedaan hoe jonge kinderen in de eigen organisatie structureel aandacht en een aanbod kunnen krijgen.

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.

Registerleraar
Deze masterclass is gevalideerd bij Registerleraar voor 6 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Marijke Bertu.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.