Direct naar content

Masterclass Observeren en peilen in gr. 1-2 (PO)

DoelRegisterleraar
Het gericht kunnen werken vanuit observaties, peilingen. Het kunnen analyseren en interpreteren van de waarnemingen om ze te kunnen vertalen naar passende doelen en een bewust en betekenisvol aanbod.

Doelgroep
Leerkrachten en intern begeleiders.

Inhoud
Het werken aan opbrengstgericht werken in de kleutergroep is een cyclisch proces dat start met het observeren, analyseren en interpreteren van gegevens. Observeren onderscheiden we in observeren van een afstand, participerend observeren en peilen. Aansluitend op het observeren en peilen gaan we nog in op het diagnostisch gesprek. Weten waar je op moet letten tijdens observaties is dan een voorwaarde. En dan gaat het er natuurlijk om dat je vervolgens ook doelgericht inspeelt op wat je ziet en weet. Dit vormt de kern van deze masterclass.

Werkwijze
De 2x per jaar gemaakte groepsplannen zijn leidraad voor het handelen in de groep. We maken de koppeling naar het dagelijks observeren in de groep om te komen tot een bewust en betekenisvol aanbod voor kinderen. We gebruiken filmbeelden uit de praktijk en een interactieve aanpak waarbij we ook leren van elkaar.

Resultaat
Bewust zijn van de waarde en noodzaak  van observeren en peilen in groep 1 en 2. Opbrengstgericht kunnen werken in de kleutergroep vanuit een cyclisch proces dat start met het observeren, analyseren en interpreteren van de gegevens. Concrete handreikingen om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.

Registerleraar
Deze masterclass is gevalideerd bij Registerleraar voor 6 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Marjan van der Maas

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.