Direct naar content

Masterclass Organisatie in de onderbouw (PO)

DoelRegisterleraar
Aanzet geven tot bewustwording en reflectie op het eigen handelen. Weten dat de organisatie van belang is om een kind te kunnen laten leren. In de wijze van organiseren kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte, vanuit 'relatie, competentie en autonomie'.
Doelgericht kunnen plannen met inzet van krachtige hoeken, een inspirerende speelleeromgeving, instructies, gedifferentieerde kleine kringactiviteiten, met aandacht voor regels, routines en zelfstandig werken.

Doelgroep
Leerkrachten.

Inhoud
Het onderwijs aan jonge kinderen kent een eigen dynamiek en een daarop afgestemde organisatie. Het fundament voor goede doorgaande ontwikkeling in het basisonderwijs op taal en rekenen wordt gelegd in de kleutergroepen. Het onderwijs in de groepen 1 en 2 kenmerkt zich door variatie en differentiatie. Deze masterclass omvat de belangrijkste facetten van organisatie, zet aan tot bewustwording en reflectie op het eigen handelen. Goede planning en organisatie zijn voorwaarden om dit alles te realiseren. Hoe je dit doet, staat centraal in deze masterclass.

Werkwijze
Er wordt bij ieder item regelmatig de vraag gesteld: waarom doe je dit, waarom doe je dit zo, wat maakt dat je deze keuze maakt? Deze vragen zetten aan tot bewustwording en reflectie op het eigen handelen.
Van elkaar leren en elkaar inspireren maakt hiervan onderdeel uit. Er wordt gebruik gemaakt van filmbeelden uit de praktijk.

Resultaat
Bewustwording en reflectie op het eigen handelen en doordrongen van het feit dat de organisatie van belang is om jonge kinderen te kunnen laten leren. Inspiratie om het klassenmanagement aan te scherpen en een nog krachtiger inspirerende leeromgeving in te gaan richten.

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.

Registerleraar
Deze masterclass is gevalideerd bij Registerleraar voor 6 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Marjan van der Maas of Marijke Bertu

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.