Direct naar content

Masterclass spel en spelbegeleiding (PO)

DoelRegisterleraar

  • Kennis hebben over het belang van spel voor jonge kinderen.
  • Weten wat de invloed van spel is op het leren van jonge kinderen.
  • Zicht hebben op hoe spel past in de cyclus van OGW en ernaar kunnen handelen.
  • Mogelijkheden kennen om spel te kunnen observeren en te analyseren.
  • Spel als leidende activiteit kunnen  integreren in het dagelijkse aanbod.
  • Als medespeler bij kleine groepjes jonge kinderen ervoor kunnen zorgen dat er of verdiepend of intenser spel ontstaat.
  • Mogelijkheden hebben om samen met het onderbouwteam spel in de school te implementeren en een krachtige inspirerende leeromgeving kunnen inrichten.
  • Eigen leerdoel kunnen formuleren en nastreven.


Doelgroep
Leerkrachten, intern begeleiders.

Inhoud
Wat is nu de samenhang tussen spelend leren en de cyclus van opbrengstgericht werken? Tijdens deze bijeenkomst maken we duidelijk hoe aandacht voor de kwaliteit van spel kan leiden tot hoge(re) opbrengsten in de kleuterperiode. De masterclass is bedoeld om een beeld te krijgen van de vaardigheden waarover leerkrachten in groep 1-2 moeten beschikken om dit handen en voeten te geven.

Werkwijze
Er wordt veel informatie gegeven en afgewisseld met reflectie en opdrachten. Er wordt gewerkt met filmbeelden uit de praktijk. Er worden veel kritische doordenk vragen gesteld, waardoor er reflectie ontstaat naar de eigen rol en participatie met de kinderen: hoe wordt er geleerd? Maar vooral hoe wordt er gespeeld en welke rol heeft de leerkracht hierin?

Resultaat
Na deze Masterclass kunnen de belangrijkste elementen van het inzetten van spel en spelbegeleiding in de kleutergroepen benoemd worden. Men is zich bewust van de betekenis van spel voor het jonge kind in het onderbouw. Men heeft inzicht in hoe jonge kinderen vooral leren d.m.v. spel: ervaringen worden verwerkt, betekenissen beleefd, begrippen bespeeld en geleerd. Het ervaren en beleven bij jonge kinderen vormen een fundament en voorwaarde voor het formele leren. De betekenis van dit fundament, de wijze waarop en vooral hoe je als leerkracht hierin een betekenisvolle rol kunt spelen is bekend.

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.

Registerleraar
Deze masterclass is gevalideerd bij Registerleraar voor 6 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Marjan van der Maas of Marijke Bertu. 

 

Doel: Kennis hebben over het belang van spel voor jonge kinderen.

Weten wat de invloed van spel is op het leren van jonge kinderen.

Zicht hebben op hoe spel past in de cyclus van OGW en ernaar kunnen handelen.

Mogelijkheden kennen om spel te kunnen observeren en te analyseren.

Spel als leidende activiteit kunnen  integreren in het dagelijkse aanbod.

Als medespeler bij kleine groepjes jonge kinderen ervoor kunnen zorgen dat er of verdiepend of intenser spel ontstaat.

Mogelijkheden hebben om samen met het onderbouwteam spel in de school te implementeren en een krachtige inspirerende leeromgeving kunnen inrichten.

Eigen leerdoel kunnen formuleren en nastreven.

Inhoud: Wat is nu de samenhang tussen spelend leren en de cyclus van opbrengstgericht werken? Tijdens deze bijeenkomst maken we duidelijk hoe aandacht voor de kwaliteit van spel kan leiden tot hoge(re) opbrengsten in de kleuterperiode. De masterclass is bedoeld om een beeld te krijgen van de vaardigheden waarover leerkrachten in groep 1-2 moeten beschikken om dit handen en voeten te geven.

 

Werkwijze: Er wordt veel informatie gegeven en afgewisseld met reflectie en opdrachten. Er wordt gewerkt met filmbeelden uit de praktijk. Er worden veel kritische doordenk vragen gesteld, waardoor er reflectie ontstaat naar de eigen rol en participatie met de kinderen: hoe wordt er geleerd?

Maar vooral hoe wordt er gespeeld en welke rol heeft de leerkracht hierin?

Opbrengst: Na deze Masterclass kunnen de belangrijkste elementen van het inzetten van spel en spelbegeleiding in de kleutergroepen benoemd worden.

Men is zich bewust van de betekenis van spel voor het jonge kind in het onderbouw. Men heeft inzicht in hoe  jonge kinderen vooral leren d.m.v.

spel: ervaringen worden verwerkt, betekenissen beleefd, begrippen bespeeld en geleerd. Het ervaren en beleven bij jonge kinderen vormen een fundament en voorwaarde voor het formele leren. De betekenis van dit fundament, de wijze waarop en vooral hoe je als leerkracht hierin een betekenisvolle rol kunt spelen is bekend.

Keywords: Spelen en leren in groep 1-2, opbrengstgericht werken d.m.v.

spel en spelbegeleiding, de rol en betekenis  van spel in groep 1-2, spelend leren, ontdekken en ervaren, spel in de hoeken, krachtige, rijke en inspirerende leeromgeving, rollenspel in de huishoek

Subthema:

 

Datum: 17 september en 30 oktober 2014

Tijd: 9.00-17.00

Plaats: 's-Hertogenbosch bij KPC Groep

Maximum aantal deelnemers: 40

Trainers: Marjan v.d. Maas en Marijke Bertu Wordt aanbod herhaald: Ja Contactpersoon inh.info.: Marijke Bertu of Marjan v,d, Maas

Deelnemerskosten: € 225,--

 

REGISTERLERAAR

Vakinhoudelijk

Studielast: 5

Contacturen: 7

Huiswerk: 1

Welk vak: spelontwikkeling en begeleiding Pedagogisch-didactisch

Studielast: 2

Contacturen:

Huiswerk:

Welk vak:

Algemeen professioneel handelen

Studielast:

Contacturen:

Huiswerk:

Onderwijskundige ontwikkeling school

Studielast: 1

Contacturen:

Huiswerk:

Ontwikkeling beroepsgroep

Studielast:

Contacturen:

Huiswerk:

Ingevuld door: Marijke Bertu

Met e-mail: m.bertu@kpcgroep.nl


Contact met adviseur

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.