Direct naar content

Motiveren van leerlingen (VO)

Doel
Hoe kan je leerlingen inspireren? In deze training gaan we aan de slag met de achtergronden van motivatie en passen deze toe op de situatie in de les. Je leert hoe leerlingen leren (breinleren) en wat hen drijft, zodat je deze drijfveren kunt aanboren in de les. Daarnaast leer je hoe je ‘groeigericht’ feedback kunt geven.

Doelgroep
Docenten en leraren in het voortgezet onderwijs.

Inhoud
De training richt zich naast bewustwording van docenten op kennisverwerving rond motivatie én het praktisch toepassen in de klas. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • De drijfveren van leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school;
  • Ondersteunende  theorieën op het gebied van motivatie zoals Heller, Deci en Ryan (relatie, autonomie en competentie) en Carol Dweck (mindset);
  • De werking van het brein en de functie die het brein heeft bij leren en motiveren;
  • Feedback geven en ontvangen aan de hand van de theorie van de mindsets van Carol Dweck
  • Naar keuze: werken met hogere orde denkvragen

Werkwijze
De trainingen bestaan uit een afwisseling van theorie, praktische werkvormen en intervisie. Tussen de trainingen door krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

Resultaat
Docenten:

  • Hebben inzicht in de drijfveren van leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school.
  • Kennen ondersteunende  theorieën van Heller, Deci en Ryan (relatie, autonomie en competentie) en Carol Dweck (mindset).
  • Weten hoe het brein werkt en welke functie het brein heeft bij leren en motiveren;
  • Kunnen feedback geven en ontvangen.


Tijdsinvestering

3 dagdelen (12 contacturen)
Huiswerkopdracht: 8 uur (2x 4 uur).

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Esther de Boer.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.