Direct naar content

Omgaan met verschillen: opbrengstgericht differentiëren in de klas (VO)

Register leraar Doel
Deelnemers krijgen een kader om differentiëren toe te passen in de dagelijkse lespraktijk (kennis, ervaren, toepassen):

 • in kaart brengen startsituatie;
 • leerdoelen en succescriteria formuleren;
 • observeren en (h)erkennen van verschillen (onderpresteerders);
 • uitdagen en motiveren van leerlingen;
 • variëren in aanbod (verschillende vormen van differentiatie; pedagogisch / didactisch);
 • de kracht van feedback geven;
 • het belang van afsluiting.


Doelgroep

Docenten, sectievoorzitters en/of teamleiders voortgezet onderwijs. 

Inhoud
De cursus bestaat uit 5 middagbijeenkomsten en richt zich op het verbeteren van het pedagogisch/didactisch handelingsrepertoire. Deelnemers krijgen informatie over OGW en differentiëren. Thema’s zijn o.m.:

 • de verschillende vormen van differentiëren;
 • leerdoelen en succescriteria van het curriculum en de lessen én hoe deze te communiceren;
 • signaleren / observeren / (h)erkennen van verschillen;
 • uitdagen en motiveren van leerlingen door differentiatie;
 • het DIM-model en toepassing hiervan.

Deelnemers werken aan een leer- en ontwikkelcultuur. Dit op basis van collegiale consultatie binnen de training, formuleren van persoonlijke leervragen en het delen van praktijkervaringen. Door reflectie en intervisie bouwen we aan een gedeelde kennisbasis voor OGW en differentiëren.

Werkwijze
Tijdens en tussen de bijeenkomsten maken we gebruik van verschillende werkvormen. Zoals kennisoverdracht, collegiale consultatie, werken aan opdrachten in tweetallen, observatie, intervisie, reflectie en feedback.
Veel aandacht is er voor het verduurzamen en het borgen van de opgedane kennis en ervaringen. Deelnemers brengen tussen de bijeenkomsten het geleerde in praktijk, maken opnames van lessen, observeren elkaar en geven elkaar feedback.

Resultaat
Deelnemers hebben hun vakbekwaamheid verhoogd met betrekking tot de vakinhoudelijke en didactische vaardigheden.

Tijdsinvestering
De totale tijdsinvestering van de cursus bedraagt  40 uur (20 uren training; 20 uren tussen de trainingen).

Registerleraar

Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 40 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Detje de Kinderen.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.