Direct naar content

Opbrengstgericht werken en differentiëren (vo)

Registerleraar

Doel
Het verdiepen van de basisvaardigheden van docenten om te kunnen werken aan opbrengstgericht werken (OGW) en het verdiepen van complexe vaardigheden zoals differentiëren.

Doelgroep

Inhoud
In deze cursus bestaande uit 7 middagbijeenkomsten wordt gewerkt aan het verbeteren van het didactisch handelingsrepertoire. De deelnemers krijgen informatie over OGW en differentiëren. Zij werken aan een leer- en ontwikkelcultuur door collegiale consultatie binnen het team, het formuleren van persoonlijke leervragen, het delen van praktijkervaringen. Zij bouwen door reflectie en intervisie aan een gedeelde kennisbasis voor OGW en differentiëren.

Werkwijze
Tijdens en tussen de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals kennisoverdracht, rubric, collegiale consultatie, werken aan opdrachten in tweetallen, observatie, intervisie. Om de opgedane kennis en ervaringen te borgen werken de deelnemers tussen de bijeenkomsten aan een opdracht (die ze zelf hebben voorbereid) uitvoeren. Het gaat daarbij om het toepassen van differentiatie in de klas. Zij maken opnames van lessen, observeren elkaar en geven feedback.

Resultaat
De deelnemers beschikken over handvatten om in te spelen op de verschillen tussen leerlingen en kunnen pedagogisch en didactisch leerlingen uitdagen en motiveren door differentiatie.

Tijdsinvestering
In totaal 39 uur (7 bijeenkomsten van drie dagdelen, 6 huiswerkopdrachten van 3 uur). 

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd bij Registerleraar voor 39 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Detje de Kinderen

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.