Direct naar content

Spelen en leren. Beter onderwijs door zelf games maken (PO) (VO) (BO)

Doel
Leraren kunnen hun leerlingen motiveren met games en hen zo meer betrekken bij de les. Games kunnen zorgen voor meer interactie en samenwerking binnen de klas. Voor leraren is het toepassen van gamedesign in de onderwijspraktijk een uitdagende, verrijkende en ook een plezierige manier van onderwijs maken.

Deelnemers aan deze workshop leren binnen één dag hoe ze games en gameprincipes kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De training is bedoeld om laagdrempelig te verkennen hoe je als leraar een game kan ontwikkelen voor in jouw eigen les. Inzet van ict- toepassingen laten we in deze workshop nog even buiten beschouwing. We gaan actief aan de slag met het maken van een prototype met stiften, scharen, grote vellen papier en karton, blanco speelkaarten, eigen gefabriceerde pionnetjes e.d. Wanneer de behoefte er is kunnen we aan het eind van de dag met elkaar bespreken hoe je het spel zou kunnen vertalen naar een digitale variant of hoe je een ict component zou kunnen toevoegen aan het spel. 

Doelgroep
Leraren, intern begeleiders, remedial teachers, mentoren, decanen en loopbaanbegeleiders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Inhoud
Aan het begin van de workshop belichten we  een aantal bestaande games die op verschillende manieren ingezet worden in de onderwijspraktijk. Daarna volgt een theoretische uiteenzetting over game-design en game-principes. Al snel gaan we zelf actief aan de slag en werken we in groepjes een eigen spelidee of gameconcept uit tot een speelbaar prototype. Het prototype ontwerpen we en maken we met fysieke materialen die tijdens de dag aanwezig zijn. Aan het eind van de dag presenteren  we de gemaakte games aan elkaar. Uiteraard worden de spellen echt uitgeprobeerd en gespeeld. Als deelnemer ga je naar huis met een aantal tips om het prototype verder uit te werken, te testen en te spelen met leerlingen.

Werkwijze
Praktische en interactieve workshop waarin kennis wordt verworven van:

  • spel/game principes en de toepassing daarvan in het onderwijs; 
  • spel/gameontwerp.

Door samen een idee uit te werken en direct met elkaar uit te proberen.

Resultaat
De deelnemers hebben zelf een game ontworpen, gemaakt, getest en gespeeld. De versie van het spel dat ze hebben gemaakt, mogen ze meenemen en kan de volgende dag in het onderwijs ingezet worden. 

Tijdsinvestering
1,5 dag. 

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Martijn Hermsen.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.