Direct naar content

Teamontwikkeling stimuleren met Investors in People

Doel

Het beroepsonderwijs vraagt om leiders die verbindingen kunnen leggen met de buitenwereld en hun teamleden weten te stimuleren. De workshop heeft als doel om vanuit de internationaal erkende methodiek van Investors in People te werken aan aspecten die nodig zijn om teameden te stimuleren en de samenwerking te versterken  

Doelgroep
Beginnende teamleiders


Inhoud
1. Introductie Investors in People en teamontwikkeling

2. Gesprek over team ambitie.
Het vaststellen van de organisatorische ambitie betreft: waar willen we heen, wat zijn onze kernwaarden, welke strategische uitgangspunten hanteren we? 

De ambitie wordt vastgesteld op basis van het 
- huiswerk (zelf-diagnose en mogelijk een intern document);
- ondersteunende vragen, denk aan: 
a. Waarom bestaat ons team, wat is onze missie, einddoel?
b. Wie zijn wij?
c. Wat is jouw doel?
d. Wat is jouw bijdrage?
e. Welke zijn onze centrale waarden?

3.  ‘to be’ en ‘as is’.
Per indicator vaststellen in een gesprek waar u wilt staan over drie jaar (‘to be’ ofwel ‘Soll’) en waar we staan (‘as is’ ofwel ‘Ist’) in het licht van de organisatie ambitie en de speerpunten. 

4. Samenvatting en evaluatie 
Wat heeft u te doen als het gaat om de volgende stap om de ontwikkeling van uw team op te pakken.  


Sector
Beroepsonderwijs
 

Thema
Leiderschap en teamontwikkeling

Werkwijze
De workshop wordt interactief vorm gegeven door twee begeleiders. Korte toelichtingen en het gesprek aan tafel zijn de basis van de aanpak. De deelnemers gaan met een spelbord, hulpkaartjes en een tafelbegeleider de stand van zaken in kaart brengen (huidige en gewenste situatie).


Resultaat

1. De deelnemers maken kennis met de methodiek van Investors in People als spiegel voor teamontwikkeling;
2. De deelnemers krijgen handvatten, tips en trics op wat er nodig is om het team te laten excelleren en te leren
3. De deelnemers ontwikkelen een visie op teamontwikkeling voor hun eigen team


Tijdsinvestering
1 dagdeel / 3 uur


Registerleraar
Deze scholing levert geen RU punten op. 


Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met T.Koot

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.