Direct naar content

Publicatie

Actief burgerschap: good practices in scholen: aanvulling 2004
L. Eijsackers (samenstelling)
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2005
 • Aantal pagina's:
  44
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 0,00

In 2003 is een aantal good practices verzameld in het kader van het project Actief Burgerschap. Deze good practices zijn gebundeld in de publicatie 'Actief Burgerschap: Good practices in scholen'. Als gevolg van voortzetting van het project onder de naam Sociale Cohesie heeft een aanvulling op de bestaande good practices plaatsgevonden (de term 'actief burgerschap' wordt hierna vervangen door de term 'sociale cohesie'). In deze publicatie zijn tien voorbeelden opgenomen uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt bij de selectie van de good practices was een aantoonbare betrokkenheid bij de activiteit van zowel leerlingen als school. Daarnaast is gelet op de mate waarin sociale cohesie deel uitmaakt van de visie van de school en is nagegaan of de activiteit ingebed is in het curriculum.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.