Direct naar content

Publicatie

Actief door burgerschap
L. Eijsackers i.s.m. P. Franken en T. Nelissen
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2008
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 0,00
actiefdoorburgerschap

Voorbeelden van goede initiatieven in het kader van Actief Burgerschap en Sociale Integratie (2003-2007). Een inventarisatie van bestaande en nieuwe voorbeelden van goede initiatieven betreffende actief burgerschap en sociale integratie binnen scholen voor primair onderwijs en hun directe omgeving. Deze zijn (opnieuw) beschreven en geëvalueerd met het vernieuwde toezichtkader van de Inspectie van Onderwijs als referentiepunt. Op toegankelijke wijze wordt zicht verkegen op:

 • de vormen die scholen in het primair onderwijs tot nu toe hebben gekozen om initiatieven m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie in het onderwijs te integreren;
 • de invalshoeken die kinderen, ouders en de wijk kiezen om actief burgerschap te stimuleren;
 • de mate van cohesie tussen school, leerlingen, ouders en wijk;
 • de effecten van de activiteiten en de wijze waarop de activiteiten worden georganiseerd.

Deze brochure biedt scholen en schoolbesturen handreikingen voor een concrete invulling van burgerschapsvorming.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.