Direct naar content

Publicatie

Als een ramp de school treft: omgaan met calamiteiten in het onderwijs (4e herziene druk)
I. Spee, M. van de Laar
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2012
 • Aantal pagina's:
  86
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 17,50
 • Bestelnummer:
  251081
Als een ramp de school treft

Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenstellen van een draaiboek. De inhoud van de publicatie is gebaseerd op vakliteratuur over traumatische gebeurtenissen en op de ervaringen van Nederlandse schoolleiders, leraren en hulpverleners die op school het hoofd moesten bieden aan dergelijke gebeurtenissen en daarnaast op ervaringen van scholen in het buitenland.

In deze vierde herziene versie is nu ook veel aandacht voor de rol van Social Media. Deze kunnen de oorzaak zijn van een calamiteit maar ook goed ingezet worden om de gevolgen ervan in goede banen te leiden.

ISBN 978-94-90014-01-8

 • Download PDF

Contact met adviseur

Calamiteitenteam

Voor gratis advies, als uw school geconfronteerd wordt met een calamiteit.

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.