Direct naar content

Publicatie

De academische basisschool. Innovatie van school en lerarenopleiding
W. Roelofs, I. Veeke
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2006
 • Aantal pagina's:
  110
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 18,00
 • Bestelnummer:
  105022
De academische basisschool vraagt om innovaties in het school- en opleidingssysteem. Daarvoor werden vier pilots opgezet, waarbinnen studenten, groepsleerkrachten, opleiders en onderwijsbegeleiders gezamenlijk een (onderwijs)vraagstuk in de ontwikkeling en leren van kinderen nader onderzochten en daarmee vorm gaven aan het idee van de academische basisschool. Uitgangspunt hiervoor was de vraag, hoe het leren van kinderen kan worden verbonden met het leren van professionals of, anders geformuleerd: hoe kun je een leeromgeving creëren waarin leraren basisonderwijs, opleidingsdocenten en studenten kunnen leren? De publicatie schetst de ervaringskennis die de pilots hebben opgeleverd. http://www.academischebasisschool.nl

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.