Direct naar content

Publicatie

Handreiking Goed reken-wiskundeonderwijs PO en SO
W. Willems, B. Mathijssen en H. Veltman
  • Onderwijssector:
    Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
  • Uitgever / Jaar:
    Masterplan Dyslexie / 2013
  • Prijs (excl. verzendkosten):
    € 0,00
Placemat dyscalculie

Het Masterplan Dyscalculie ontwikkelde een handreiking in de vorm van een poster/placemat in A3-formaat voor het implementeren van het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD1).
De poster geeft leerkrachten en begeleiders aanwijzingen op operationeel niveau. Aan bod komen onder meer de rekendomeinen, het Handelingsmodel en het Drieslagmodel, diagnosticerend onderwijzen en de rol van ouders/verzorgers van een kind met dyscalculie of rekenwiskunde problemen.
Op de andere kant van de poster staan suggesties voor implementatie op tactisch en strategisch niveau voor de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het reken-wiskundebeleid, directie en besturen. Bijvoorbeeld over het opzetten van school- en reken-wiskundebeleid als het gaat om ERWD, het protocol ERWD1 en onderzoeksmogelijkheden om leerlingen met deze problemen te diagnosticeren.

De placemats zijn gratis (set van 5 stuks), u hoeft alleen de verzendkosten te betalen.

  • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.