Direct naar content

Publicatie

Handreiking ‘Overgang van voorschoolse instelling naar de basisschool'
M. Amsing en M. van der Maas
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2011
 • Aantal pagina's:
  49
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 27,96
 • Bestelnummer:
  100610
Handreiking ‘Overgang van voorschoolse instelling naar de basisschool'

Elke dag maken kinderen de overstap van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Een spannende stap voor de kinderen, hun ouders en ook voor de betrokken pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf die het kind hebben gevolgd en begeleid, en voor de leerkrachten van de onderbouw van de basisschool die kennismaken met een nieuw kind en dit kind gaan ondersteunen bij zijn schoolloopbaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten spannen zich samen met de ouders in om de stap naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen in het belang van het kind.

Deze handreiking biedt een instrument om de overdrachtsprocedure zo optimaal mogelijk te organiseren en omvat aanbevelingen en suggesties voor de zeven fasen in de overgang van het kind van de voorschoolse instelling naar het basisonderwijs. Een essentieel onderdeel hierbij is de overdracht van informatie over het kind tussen de voorschoolse instelling en de basisschool.

   

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.


Contact met adviseur