Direct naar content

Publicatie

Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo onderzoeksrapport
W. Schafrat, S. Beek en L. Sontag
 • Onderwijssector:
  Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2011
 • Aantal pagina's:
  20
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 8,00
 • Bestelnummer:
  212106
Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

In het project ‘Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo’ is kennis verzameld en zijn handreikingen en instrumenten ontwikkeld om docenten in praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) te ondersteunen bij het ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren van hun onderwijs aan en het begeleiden van leerlingen op basis van individuele ontwikkelingsplannen (IOP) / handelingsplannen (HP). Het onderzoek in dit project heeft tot doel kennis te verwerven over wat ertoe bijdraagt dat docenten het IOP/HP daadwerkelijk in hun praktijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren van de resultaten. Aan de uitvoering van dit project hebben twee scholen voor PrO en twee scholen met lwoo deelgenomen. In deze publicatie wordt een samenvatting gegeven van de opzet en uitvoering van het onderzoek dat is uitgevoerd binnen de scholen die aan dit project hebben deelgenomen.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.


Contact met adviseur