Direct naar content

Publicatie

Lessen uit het verleden - Bouwstenen voor de toekomst
S. Beek e.a.
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2011
 • Aantal pagina's:
  43
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 10,00
 • Bestelnummer:
  212108
Lessen uit het verleden - Bouwstenen voor de toekomst

In de jaren negentig van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw zijn enkele beleidstrajecten in gang gezet (Weer Samen Naar School-beleid en SWV’s VO) met als doel de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en aan zorgleerlingen in het bijzonder. De ervaringen die in deze trajecten zijn opgedaan, kunnen de invoering van passend onderwijs ten goede komen. In deze publicatie beogen we inzicht te geven in een aantal onderzoeksbevindingen die relevant zijn voor de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Middels literatuurstudie is onderzocht welke lessen er uit het verleden zijn te leren, opdat besturen en samenwerkingsverbanden evidence informed bouwstenen hebben om keuzes te kunnen maken bij de vormgeving van passend onderwijs. Deze 11 lessen zijn opgebouwd aan de hand van de vier niveaus van besturing (richten, inrichten, verrichten en berichten).

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.