Direct naar content

Publicatie

LOB-spiekbriefje
B. van Kuik, e.a.
  • Onderwijssector:
    Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
  • Uitgever / Jaar:
    KPC Groep / 2013
  • Prijs (excl. verzendkosten):
    € 0,00
Spiekbriefje

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding. LOB wordt in het onderwijs ook wel loopbaanleren genoemd. Loopbaanleren is het inzetten en ontwikkelen van loopbaancompetenties. Het gaat dan om de competenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Het LOB-spiekbriefje is een houvast in de gesprekken die je mét leerlingen voert. Deze box is een eenvoudige manier om belangrijke gesprekspunten, vragen, antwoorden en vervolgstappen vast te leggen. Het LOB-spiekbriefje helpt je om op een snelle en eenvoudige manier mét de leerling in gesprek te gaan met als doel de loopbaancompetenties van de leerling te versterken.

Het LOB-spiekbriefje is momenteel niet leverbaar. Wel kunt u alle informatie uit dit instrument gratis downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marionette Vogels.

 

  • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.


Contact met adviseur