Direct naar content

Publicatie

Machinale houtbewerking en banktimmeren : docentenhandleiding met kaartjes
J. van Linder, A. van Laarhoven (eindred.)
 • Onderwijssector:
  Speciaal onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2002
 • Aantal pagina's:
  31
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 59,00
 • Bestelnummer:
  171305
Machinale houtbewerking en banktimmeren. Docentenhandleiding met kaartjes
De algemene doelstelling van de uitstroomopleiding 'machinale houtbewerking en banktimmeren' is het aanleren van die vakkennis en praktische vaardigheden die voor het werken in de houtverwerkende industrie van belang zijn. Daarbij is de beginsituatie van de leerling van belang evenals de eindtermen. Om zicht te krijgen op de eindtermen is gekeken naar de werkzaamheden van de leerling op de stageplaats. De leerling leert: eenvoudige houtverbindingen te maken, eenvoudige tekeningen te lezen, veilig met handgereedschappen te werken, veilig met machines te werken, veilig en ergonomisch verantwoord te werken, de 'taal' van de houtsector, en in een groep te functioneren.

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.