Direct naar content

Publicatie

Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage
S. Beek en L. Sontag
 • Onderwijssector:
  Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2011
 • Aantal pagina's:
  21
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 5,00
 • Bestelnummer:
  212105
Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs

Deze publicatie bevat een beknopte weergave van de achtergrond, opzet, uitvoering en de resultaten van onderzoek dat door KPC Groep in opdracht van het ministerie van OCW op drie pilotscholen is uitgevoerd naar het ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgroute in het voortgezet onderwijs. De bevindingen in het onderzoek hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een handreiking voor mentoren, docenten en medewerkers in de onderwijszorg in school en van een draaiboek voor het implementeren van een onderwijszorgroute in school.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.