Direct naar content

Publicatie

Ouders en school - school en ouders
C.N.M. de Wit
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2003
 • Aantal pagina's:
  33
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 0,00
Basisscholen (en andere voorzieningen voor jonge kinderen) liggen ingebed in een spanningsveld waarin verschillende belangen voortdurend om de voorrang strijden: het maatschappelijk belang, het belang van opgroeiende kinderen en het belang van de professionals. Wil de school in dit spanningsveld geen speelbal zijn die nu eens deze kant uitvliegt en dan weer een andere, dan is een duidelijke positie van de school in dit veld essentieel. De meest voor de hand liggende keuze is om de belangen van de kinderen centraal te stellen, zonder overigens de beide andere belangen te verwaarlozen. Dit is in lijn met het nieuwe leren en spoort ook met de groeiende aandacht voor de pedagogische opdracht van de school.
Zo'n keuze geeft ook ouders een veel duidelijkere plaats. Het ligt voor de hand hen als partners in de opvoeding te zien. Immers, zij zijn dan wel niet langer de enigen die opvoeden, maar zij behouden wel de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding. De notitie geeft aan wat er zoal komt kijken als je de omgang met ouders wilt enten op het partnerschapsmodel. Ook de zeggenschap van ouders komt in een ander licht te staan.
 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.