Direct naar content

Publicatie

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs
K. Henneman, e.a.
 • Onderwijssector:
  Voortgezet onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2013
 • Aantal pagina's:
  234
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 20,50
 • Bestelnummer:
  251080
Protocol Dyslexie

Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten
Dit protocol is een herziening van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs uit 2004. Het protocol is geactualiseerd en heeft een nieuwe, meer praktische opzet. Het bevat een leidraad voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van dyslexiebeleid, evenals lijsten met taken voor directie, middenmanagement en docenten. Ook zijn er overzichten van relevante websites opgenomen en staan er veel tips en checklists in voor de ondersteuning en begeleiding van dyslectische leerlingen binnen en buiten de les.

De bijlagen van deze handreiking zijn afzonderlijk te downloaden op de website van Masterplan Dyslexie.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.


contact met adviseur