Direct naar content

Publicatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool
K. Verbeeck
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2008
 • Aantal pagina's:
  74
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 14,50
 • Bestelnummer:
  105035
Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool. Deel 5
Bestaande rekenmethoden boden onvoldoende aansluiting om kinderen te laten leren volgens de uitgangspunten van Wittering.nl. Deze publicatie laat zien dat rekenen op een andere manier vorm kan krijgen. Om dat duidelijk te maken, wordt eerst de veelvoorkomende praktijk van het huidige rekenonderwijs geschetst. Daarna volgt een beschrijving van de vormgeving van het rekenonderwijs op Wittering.nl. Na een toelichting op de gekozen clustering van rekenonderdelen volgt een verdieping en concretisering van de uitgangspunten: de inrichting van een voorbereide rekenomgeving, kennis van handelende materialen, het leren van realistische contexten en de rol van de leerkracht (aanbod verzorgen, interactie op gang brengen en kinderen volgen).

De aanpak is een inspiratiebron voor scholen die hun rekenonderwijs willen veranderen. Daarbij horen ook scholen die stapsgewijs te werk willen gaan. Bijvoorbeeld scholen die de focus willen leggen op de aanpassing van de leeromgeving.

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.