Direct naar content

Publicatie

Ruimte creëren – Ruimte benutten: onderwijs anders organiseren
Stichting Delta i.s.m. KPC Groep
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2016
 • Aantal pagina's:
  20
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 0,00
Stichting Delta

Verschillende scholen van de stichting Delta zijn bezig met het herinrichten van het primair proces  (‘Onderwijs Anders’).  Niet vanuit een centrale blauwdruk maar vanuit eigen ambities en keuzes. Het traditionele jaarklassensysteem blijkt een keurslijf dat niet de ruimte biedt voor wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Het kan en moet anders. Flexibeler, effectiever, slimmer, doelmatiger en gepersonaliseerd. Vernieuwing van het onderwijs en ontwikkeling van de schoolorganisatie worden in onderlinge samenwerking aangepakt. Zo werken verschillende scholen met vormen van functiedifferentiatie. Scholen krijgen hierbij ondersteuning – zowel inhoudelijk als procesmatig – van adviseurs van KPC Groep. In een publicatie vertellen de scholen over de stappen die zijn gezet en wat de effecten zijn op het leren van kinderen, leerkrachten en team- en schoolontwikkeling.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.


Contact met adviseur

Contact met adviseur