Direct naar content

Publicatie

Samen leren - samen zorgen : leerlingbegeleiding in ontwikkeling
I. Spee
  • Onderwijssector:
    Voortgezet onderwijs
  • Uitgever / Jaar:
    KPC Groep / 2006
  • Prijs (excl. verzendkosten):
    € 0,00
samenleren
De publicatie beschrijft de ontwikkelingen die zich de afgelopen twintig jaar in
de leerlingbegeleiding hebben voorgedaan. Deze ontwikkeling wordt weergegeven aan
de hand van een schoolontwikkelingsmodel dat uit vier fasen bestaat en dat
grotendeels is geïnspireerd door de scenario’s uit ‘Vier praktijkvoorbeelden van zorg’
(Expertgroep Kwaliteit van Zorg, 2003).
  • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.