Direct naar content

Publicatie

Vanuit een breed perspectief
E.D. Toes en W.S. Seuren
 • Onderwijssector:
  Primair onderwijs
 • Uitgever / Jaar:
  KPC Groep / 2003
 • Aantal pagina's:
  73
 • Prijs (excl. verzendkosten):
  € 0,00
De meerwaarde van Brede Scholen in verschillende contexten, op weg naar (eigen) kwaliteitscriteria.
De brochure is gebaseerd op de ervaringen, opgedaan op twee locaties, te weten in Rotterdam (Nesselande) en in Boxtel (Selissenwal). Bewust is gekozen voor twee zeer verschillende locaties. In Rotterdam is de Brede School gericht op de verrijking van het aanbod gericht op een optimale ontplooiing van kinderen en jongeren in een grootstedelijke omgeving. In Boxtel is het concept voortgekomen uit de behoefte aan dagarrangementen die inspelen op de ontplooiing van kinderen en jongeren met een potentiële leerachterstand in een meer rurale omgeving.

Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd:
1 Een rapport over de meerwaarde van Brede Scholen, zoals deze op twee locaties wordt aangegeven. Gezocht wordt naar verbindende succesvolle concepten.
2 Een aanzet tot een schriftelijk evaluatie-instrument voor Brede Scholen, dat aanwijzingen geeft voor zowel inhoudelijke als procedurele verbeteringen. Centraal staat hierbij dat van processen geleerd kan worden. Het instrument biedt mogelijkheden voor planning van verbeteractiviteiten.

 • Download PDF

Publicaties

pubicatieKPC Groep is uitgever van boeken, dvd's en andere producten.