Direct naar content

CVI Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT

 • Doelgroepen
  Besturen, Schoolleiders, Teamleiders
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs
 • Data
  2 en 3 april
 • Prijs
  € 440,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Dé conferentie 'Groei & bloei' is een ontmoetingsplek voor bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs. Ontmoeting voedt ontwikkeling, vernieuwing van ons onderwijs. KPC Groep is nauw betrokken bij het programma. We bieden het podium aan twee spraakmakende key-notes, bieden een verdiepingsconferentie aan en verzorgen in co-creatie met een aantal mbo's inspirerende workshops.

Timetable KPC Groep: key-notes, verdiepingsconferentie en presentaties met klanten

Woensdag 2 april

 Tijd
 
Zaal 
 
Presentatie 
 
14.00-15.00 uur Dexter 23 

Bedrijvenvanger van Scalda
Aan de hand van een fotografische impressie nemen Nout Nagtegaal (Scalda) en Ton Bruining (KPC Groep) u mee met een reis van techniekdocenten en van experts uit bedrijven langs innovatieve projecten in de regio Zeeland. Onderweg maakt teamleider Nout ... Lees verder
   

15.15-16.15 uur  Dexter 17 Flexibel onderwijs en maatwerk creëren in de Netwerkschool!
Binnen het project van de Netwerkschool zochten we het antwoord op de vraag: "hoe kunnen we recht doen aan enerzijds de wettelijke kaders en een omgeving die ook zijn/haar wensen heeft (regio) en anderzijds de persoon, de student met zijn/haar passies, ... Lees verder
   
16.45-17.45 uur  Dexter 14 Leaving to Learn (BPL®) in de Amsterdamse Plus
Big Picture Learning en De Amsterdamse Plus zijn twee onafhankelijk van elkaar ontwikkelde onderwijsvisies met een aantal opmerkelijke overeenkomsten maar ook wezenlijke verschillen. Beide visies gaan uit van onderwijs in kleine groepen begeleid door ... Lees verder
   
16.45-17.45 uur  Dexter 25 Docenten ontwikkelen in co-creatie exquise didactiek
Docenten die didactisch en pedagogisch excelleren; die het beste uit zichzelf halen om het beste uit de ander te halen. Met deze ambitie startte SintLucas in 2012 een professionaliseringprogramma om individueel en collectief beter te worden. De 7 principes ... Lees verder
   
16.45-17.45 uur Lakenvelder 32 Broedplaats 'Regie op de set' onder de loep 
Het vmbo/mbo project Regie op de set biedt u een bijzondere inkijk in de kraamkamer van een onderwijsscenario. U maakt een stukje mee van een levensechte ontwerpfase van ondernemende VMBO en MBO-docenten en met hun partners uit het bedrijfsleven. Samen ... Lees verder 
   

 

Donderdag 3 april  

Tijd
 
Zaal
 
Presentatie
10.45-11.45 uur Limousin 1 (links)

Key-notes van Jan Rotmans en Wouter Hart over Noodzakelijke veranderingen in het onderwijs.

 

Key-note Wouter Hart is auteur van het meest vWouter Harterkochte managementboek uit 2013: Verdraaide organisaties. Zonder dat hij ooit een managementboek las of een relevante studie volgde, legt hij met anekdotes, voorbeelden en indringende modellen zijn vinger op de zere plek. Vanuit zijn zoektocht naar de 'mythe van beheersbaarheid' laat hij zien waarom veel organisaties vastlopen in complexiteit en bureaucratie. Daar tegenover zet hij een alternatieve bedrijfskundige logica die onderstreept wordt door een aantal van de meest succesvolle bestuurders van deze tijd.

 

Key note Prof.dr.ir. Jan Rotmans Jan Rotmansis een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties. Naast zijn wetenschappelijk werk wil hij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor is een ingrijpende omslag noodzakelijk. Met zijn kennis wil hij graag de spelregels opstellen van hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen.

 

Tijd 
 
Zaal 
  
Presentatie  
  
13.00-15.00 uur Dexter 28 In de verdiepingsconferentie Onderwijs zoals het bedoeld is?! gaan we op zoek naar de grenzen van het onderwijsbestel. Wij dagen u uit om samen ondersteunende systemen als bedrijfsvoering, regel- en wetgeving en toetsingskader los te laten en de organisatie van het onderwijs ‘from scratch’ in te richten vanuit de bedoeling: leerlingen voorbereiden op een passende plek in maatschappij van straks.
Interesse? Neem contact op met Ton Bruining.

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.