Direct naar content

Introductiedagen leergang leidinggeven in het beroepsonderwijs

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers, Leidinggevenden
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs
 • Data
  Introductie 11 en 18 november 2016. Leergang start 12 januari 2017
 • Prijs
  Introductieprogramma: € 90,- . Leergang: € 4.450,-
 • Locatie
  Dordrecht

Inschrijven

Doel
Het beroepsonderwijs heeft schoolleiders nodig die verbindingen met de buitenwereld kunnen leggen en die hun teamleden weten te inspireren. Dit geldt voor alle niveaus van beroepsonderwijs; vmbo, mbo en hbo. Schoolleiders hebben hun zaken op orde zodat ze aan het onderwijs voor morgen kunnen werken.

Inhoud
De leergang is een samenwerking van HBO Drechtsteden en KPC Groep.

De opleiding is opgebouwd rondom de volgende aandachtsgebieden:

 • Strategische beleidsvorming
 • Onderwijskwaliteit en innovatie
 • Bedrijfsvoering
 • Persoonlijk leiderschap en sturing in de praktijk

Werkwijze

De kenmerken van deze leergang zijn:

 • De individuele vraagstelling en de leersituatie binnen de eigen onderwijsorganisatie van de cursist staan centraal.
 • Om de vraagstelling toe te kunnen spitsen vindt een aanbodgerichte introductie plaats.
 • De hierop volgende simulatie combineert de uitbreiding van de basiskennis met een op de individuele leerbehoefte afgestemde invulling van een simulatie of voorbeeldsituatie.
 • Bij de inventarisatie van de leerbehoefte, tijdens de voortgang en de uiteindelijke afronding is sprake van individuele coaching/studiebegeleiding.
 • De leergang wordt aangeboden in de Duurzaamheidsfabriek, een inspirerende omgeving waarin onderwijsinnovatie en samenwerking zichtbaar wordt.
 • De leergang is samengesteld en wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen uit het beroepsonderwijs en specialisten op specifieke vakgebieden.

Opbrengst
De leergang gaat in op de algemene vraagstukken rond leidinggeven maar heeft daarnaast nadrukkelijk de actuele eigen praktijk van het beroepsonderwijs als uitgangspunt. Hierdoor is er sprake van een duidelijke individuele leerlijn gericht op het versterken van het eigen leiderschap en de wijze waarop u dit wilt vormgeven. Dit ontwikkeltraject is praktisch gericht en gebaseerd op uw eigen implementatieagenda en uw rol daarin als leidinggevende.

Omvang
Op 11 en 18 november 2016 is er een introductieprogramma voor mensen die zich willen oriënteren op de leergang. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven. De leergang start op 12 januari 2017.

 

Inschrijven

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.