Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 1 - Nabij leiderschap vanuit authenticiteit

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Data
  4 mei 2017
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Inschrijven

Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 6 modules en is geïnspireerd op de wereld van de kunst en de natuur.

Module 1:  Nabij leiderschap vanuit authenticiteit
Vertrekpunt is uw eigen levensverhaal en uw geschiedenis met leiderschap. Authentieke leiders geven immers leiding op een manier die bij hen past als individueel persoon. Wat bent u tegengekomen in het verleden? Wat maakt u nu mee als schoolleider? En welke uitdagingen gaat u in uw rol als schoolleider tegemoet. 
In de workshop gaat het erom hoe je jezelf kunt zijn in verbinding met anderen. Hoe je anderen vanuit uw eigen verhaal kunt beïnvloeden zonder te domineren.
De workshop helpt de deelnemers om op nieuwe manieren naar zichzelf, naar hun omgeving en naar hun uitdagingen als schoolleider te kijken. 
Doel van de workshop is om deelnemers te introduceren in het gebruik van enkele hanteerbare methodieken om hun eigen verhaal te onderzoeken en om daaruit haalbare activiteiten af te leiden om hun eigen ontwikkeling doelgericht ter hand te nemen.

Werkwijze
In elke module gaan de deelnemers aan de hand van aangereikte methodieken op zoek naar hun kern van ‘meesterlijk leiderschap’. Gebruik wordt gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering. 

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.


Omvang

Module 1 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 4 mei van 9.00 tot 17.00 uur in 's-Hertogenbosch. De kosten bedragen € 295,-. Als u inschrijft voor alle 6 de modules dan betaalt u € 1595,-

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.