Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 2 - Persoonlijke ontwikkeling en leren in verbinding

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Inschrijven

Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 6 modules en is geïnspireerd op de wereld van de kunst en natuur.

Module 2:  Persoonlijke ontwikkeling en leren in verbinding
Kan ik groeien in mijn leiderschap naar ‘meesterschap’? En wat is meesterschap? Vertrekpunt is uw persoonlijke ontwikkeling. Uitgangspunt is de gedachte dat je jezelf wordt in relatie tot anderen. Het is leren in verbinding. 

Doel van de workshop is dat u:

 • zich bewust wordt van de betekenis van anderen met betrekking tot uw persoonlijke ontwikkeling
 • een strategie ontwikkelt en in relatie met anderen richting geeft aan uw persoonlijke ontwikkeling.


Uw handelen en uw successen hebben een collectief karakter. In de workshop focussen we op de vraag wat dat betekent voor uw persoonlijke ontwikkeling. Welke rol vervult u als leider in het collectief? Hoe beïnvloedt uw ontwikkeling de ontwikkeling van het collectief? Welke fricties liggen er in de relatie tussen u en het collectief? Wat zijn ‘de plekken der moeite’ ofwel: wat zijn de gesprekken die het collectief, u incluis, misschien liever uit de weg gaat? Op welke manier kan uw ontwikkeling, de ontwikkeling van uw verhaal, de ontwikkeling van de school positief beïnvloeden? 

Met elkaar verkennen de deelnemers het avontuur wat voor ieder persoonlijk in het verschiet ligt? Waar deinst u nog voor terug? Welke drempels moeten overgegaan worden om aan het avontuur te beginnen? Wat zullen de beproevingen zijn? En waar zit hulp? Van welke hoofdzonde neemt u afscheid? Welke deugd omarmt u? Waaruit zal de loutering bestaan ofwel wat zal het geschenk zijn dat de ontwikkeling van uw leiderschap met zich meebrengt? 


Werkwijze
Het programma is geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch. Daarbij hoort de vraag: van welke zonde neemt u afscheid? Welke deugd omarmt u om uw doel te bereiken. In elke module gaan de deelnemers aan de hand van aangereikte methodieken op zoek naar hun kern van ‘meesterlijk leiderschap’. Gebruik wordt gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering. De module wordt ingeleid door acteurs van MATZER Theaterproducties.

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.

Omvang
Module 2 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 30 mei van 9.00 tot 17.00 uur in 's-Hertogenbosch. De kosten bedragen € 295,-. Als u inschrijft voor alle 6 de modules dan betaalt u € 1595,-.

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.