Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 3 - Coachen

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  Een inspirerende locatie

Inschrijven

Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 6 modules en is geïnspireerd op het werk van een van ’s werelds meest bewonderde kunstenaars.

Module 3:  Coachen
Vertrekpunt is de vraag hoe u andere onderwijsprofessionals kunt helpen in het “moerassige laagland” van het dagelijks leven? Bijvoorbeeld wanneer zij hun professioneel handelen willen verbeteren of verdiepen, of wanneer zij zijn vastgelopen in hun onderwijspraktijk of misschien wel in het dagelijks leven. Hoe verhoudt zich dat tot de professionele autonomie van leraren, waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen? Uitgangspunt is dat mensen verhalende wezens zijn. Door onderwijsprofessionals te helpen bij het ontrafelen en analyseren van hun ervaringsverhalen kunnen zij hun professionaliteit verder verdiepen en in hun professionele relaties effectief nabij zijn. De deelnemers gaan aan de slag met echte coachgesprekken.

Doel van de workshop is dat de deelnemers:

 • Een antwoord vinden op de vraag hoe zij vertrouwen kunnen winnen.
 • Enkele methoden leren hanteren, zoals een methode om verhalen naar boven te halen, te ontleden, te problematiseren en om ontwikkelingsruimte te creëren door met onderdelen te spelen, van perspectief te wisselen en gelegenheid te geven voor verwondering.
 • Het verschil zien tussen coachen en sturen.
 • Zich bezinnen op de consequenties die deze vorm van verhalend coachen heeft voor het eigen leiderschap en wat dit aan kennis, houding en vaardigheden vraagt.
 • Dilemma’s en vragen formuleren die voor hen relevant zijn met betrekking tot de ontwikkeling van anderen en van zichzelf. Opnieuw ligt voor u de vraag voor: van welke hoofdzonde neem ik afscheid? Welke deugd omarm ik?


Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering.

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.

Omvang
Module 3 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 20 juni van 9.00 tot 17.00 uur in 's-Hertogenbosch. De kosten bedragen € 295,-.

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.