Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 4 - Uw dilemma’s en vragen op de weg die u volgt

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Inschrijven

Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 6 modules en is geïnspireerd op de wereld van de kunst en natuur.

Module 4: Uw dilemma’s en vragen op de weg die u volgt
Vertrekpunt zijn uw persoonlijke dilemma’s en vragen. Uitgangspunt is de gedachte dat onderwijs maken betekent dat er in een school dagelijks duizenden beslissingen worden genomen. Dat zijn vaak beslissingen in complexe situaties. Onderwijsprofessionals bevinden zich in het spanningsveld van de onderwijsbehoeften van de lerenden, de eisen van de overheid en de school, de beroepsstandaarden en wat zij zelf belangrijk vinden. De opgave voor schoolleiders en teacher leaders is om er voor te zorgen dat leraren steeds beter in staat zijn om het onderwijs van morgen te verzorgen. Dat vraagt van het leiderschap in de school ervoor te zorgen dat leraren zich voortdurend bewust zijn van het krachtenveld van verschillende maatschappelijke, organisatorische, professionele en persoonlijke normen waarin de onderwijs professional zich bevindt en het zoeken naar de juiste rechtvaardigingsgrond voor het professionele handelen, die per situatie kan verschillen en die om een afweging vooraf, tijdens en achteraf vraagt. Centrale vraag daarbij is hoe je als schoolleider daarin een rol kunt vervullen die bij je past. Wat vraagt dat van uw normatieve professionalisering? En wat levert dat aan persoonlijke dilemma’s en vragen op? 

Doel van de workshop is dat de deelnemers leren omgaan met hun persoonlijke vragen en dilemma’s in de context van de belangen van stakeholders en organisationele, professionele en persoonlijke criteria, normen en waarden waarmee zij te maken hebben. De module wordt geheel vraaggestuurd ingericht. De deelnemers brengen hun persoonlijke vragen en knelpunten in. In een open space-achtige setting gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de thema’s die naar voren komen. De deelnemers bepalen zelf de werkvorm hoe ze hun dilemma willen bespreken. Intervisie, consultatie, oefenen in gespreksvoering, kennis opdoen over een thema dat speelt. Het is allemaal mogelijk, ook tegelijkertijd als het moet. De workshop eindigt met de vraag: van welke hoofdzonde neem ik afscheid? Welke deugd omarm ik?

Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering. 

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.

Omvang
Module 4 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 27 juni van 9.00 tot 17.00 uur in 's-Hertogenbosch. De kosten bedragen € 295,-.

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.