Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 5 - Professionele dialoog

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  Hilvarenbeek

Inschrijven


Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 6 modules en is geïnspireerd op de wereld van de kunst en de natuur.

Module 5: Professionele dialoog
Vertrekpunt is de betekenis en de kracht van de professionele dialoog voor het zijn van onderwijsprofessional en schoolleider. Uitgangspunt is dat de professionele dialoog de sleutel is voor de ontwikkeling van leraren en van de school als professionele organisatie. Bij een professionele dialoog gaat het om samen leren en samen creëren. Het gaat in deze workshop om de twee vragen: 

 1. Hoe maak ik verbinding met anderen?
 2. En: hoe ontwikkelen we elkaar in die verbinding?
Doel van de workshop is om schoolleiders:

 • Handreikingen te geven om de professionele dialoog te voeren en die dialoog te stimuleren tussen anderen in de school en met belanghebbenden van de school;
 • De dialogische vaardigheden van de deelnemers te verbeteren;
 • Uit de professionele dialoog essenties af te leiden.
 
Leidinggeven vraagt ook om zonder eigenangst de ander tegemoet te treden. Performance = prestatie – de innerlijke stem. Hoe kunt u de innerlijke stem positief laten worden zodat uw performance toeneemt en u zonder angst leiding kunt geven? Tijdens de workshop onderzoekt u hoe de formele en (in)formele ontmoetingsmomenten effectief kunnen worden ingezet om de doelen van uw school te realiseren. Hoe leveren professionele gesprekken energie op in plaats van dat ze energie kosten? En wat zijn de cruciale momenten? We zoomen in op gesprekstechnieken om de verbinding te maken en op de knelpunten en persoonlijke dilemma’s in professionele gespreksvoering. En ook hier weer de vraag: van welke hoofdzonde neemt u afscheid? Welke deugd omarmt u? U ontvangt de KPC Groep publicatie BIND: het persoonlijke gesprek.


Werkwijze
Gebruik wordt gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering.

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.

Omvang
Module 5 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 14 september van 9.00 tot 17.00 uur in Safaripark Beekse Bergen. De kosten bedragen € 295,-.  


Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.