Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 6 - Veranderen en verankeren, de meester aan het werk

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  Bunnik

Inschrijven

Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 6 modules en is geïnspireerd op het werk van een van ’s werelds meest bewonderde kunstenaars.

Module 6: Veranderen en verankeren: de meester aan het werk
In deze module staat de vraag centraal op welke manier u uw lessen gaat borgen in uw leven en in uw werk. U krijgt een internationaal erkend model aangereikt hoe u ontwikkeling van de organisatie of uw team naar een lerende gemeenschap kunt borgen. U werkt aan een actieplan om uw persoonlijke ontwikkeling naar meesterschap te borgen. U gaat werken aan een feedbackcultuur.

Vertrekpunt is het vermogen vat mensen om individueel en collectief te leren. Dat leren kan gericht zijn op: het verbeteren van werkwijzen (enkelslag leren); het veranderen van werkwijzen (dubbelslag leren); het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (drieslag leren). Context voor dat leren zijn keuzes voor achtereenvolgens: de visie en uitgangspunten van de school (waarom); de specifieke processen en instrumenten die daarvoor ingezet worden (hoe); en de uitwerking in concrete praktijken (wat). Uitgangspunt is dat leren verbeteren, veranderen, vernieuwen in de school en het streven naar collectief eigenaarschap in de vorm van een gedeeld verhaal niet van een leien dakje gaat. Maar dat dat gepaard gaat met fricties en dat die fricties misschien vervelend aanvoelen, maar bovenal leerpotentieel met zich meebrengen. Zonder wrijving geen glans.

Doel van de workshop is om schoolleiders handreikingen te geven voor:

 • Het communiceren van doelen en voornemens en het construeren van een persoonlijk en gemeenschappelijk verhaal;
 • Het omgaan met onzekerheden en fricties; het oefenen met nieuwe praktijken;
 • Het betrekken van de ontwikkelingen op het eigen gedrag als schoolleider.


Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering.

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.

Omvang
Module 6 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 10 oktober 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in Bunnik. De kosten bedragen € 295,-.

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.