Direct naar content

Leiderschapsprogramma: Module 7 - Veranderen en verankeren, de meester aan het werk

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Data
  29 november 2016
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Inschrijven

Doel
Leidinggevenden helpen om op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en verbindingen met anderen en naar de uitdagingen als schoolleider. KPC Groep biedt in het Jeroen Boschjaar 2016 een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma omvat 7 modules en is geïnspireerd op het werk van een van ’s werelds meest bewonderde kunstenaars.

Module 7:  Veranderen en verankeren: de meester aan het werk
In deze module staat de vraag centraal op welke manier u uw lessen gaat borgen in uw leven en in uw werk. U krijgt een internationaal erkend model aangereikt hoe u ontwikkeling van de organisatie of uw team naar een lerende gemeenschap kunt borgen. U werkt aan een actieplan om uw persoonlijke ontwikkeling naar meesterschap te borgen. U gaat werken aan een feedbackcultuur.

Vertrekpunt is het vermogen vat mensen om individueel en collectief te leren. Dat leren kan gericht zijn op: het verbeteren van werkwijzen (enkelslag leren); het veranderen van werkwijzen (dubbelslag leren); het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (drieslag leren). Context voor dat leren zijn keuzes voor achtereenvolgens: de visie en uitgangspunten van de school (waarom); de specifieke processen en instrumenten die daarvoor ingezet worden (hoe); en de uitwerking in concrete praktijken (wat). Uitgangspunt is dat leren verbeteren, veranderen, vernieuwen in de school en het streven naar collectief eigenaarschap in de vorm van een gedeeld verhaal niet van een leien dakje gaat. Maar dat dat gepaard gaat met fricties en dat die fricties misschien vervelend aanvoelen, maar bovenal leerpotentieel met zich meebrengen. Zonder wrijving geen glans.

Doel van de workshop is om schoolleiders handreikingen te geven voor:

 • Het communiceren van doelen en voornemens en het construeren van een persoonlijk en gemeenschappelijk verhaal.
 • Het omgaan met onzekerheden en fricties; het oefenen met nieuwe praktijken.
 • Het betrekken van de ontwikkelingen op het eigen gedrag als schoolleider.

 
Werkwijze
Het programma is geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch. Daarbij hoort de vraag: van welke zonde neemt u afscheid? Welke deugd omarmt u om uw doel te bereiken. In elke module gaan de deelnemers aan de hand van aangereikte methodieken op zoek naar hun kern van ‘meesterlijk leiderschap’. Gebruik wordt gemaakt van werkvormen als open space, intervisie, persoonlijke reflectie en oefeningen in gespreksvoering. De module wordt ingeleid door acteurs van MATZER Theaterproducties.

Opbrengsten
Deelnemers ontrafelen hun eigen leiderschap en de dilemma’s en fricties die hierin spelen en kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling doelgericht ter hand nemen. Dit in relatie tot het krachtenveld waarin ze dagelijks opereren.

Omvang
Module 7 van het leiderschapsprogramma vindt plaats op 29 november 2016 van 9.00 tot 17.00 uur in 's-Hertogenbosch. De kosten bedragen € 295,-. Als u inschrijft voor alle 7 de modules dan betaalt u € 1750,-

Meer informatie?

Inschrijven

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.