Direct naar content

Leidinggeven aan een onderwijsteam in het mbo

 • Doelgroepen
  Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Beroepsonderwijs
 • Data
  17 en 29 september, 13 en 27 oktober en 12 en 26 november 2015
 • Prijs
  € 2.575,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

Binnen het mbo werkt u met een resultaatverantwoordelijk team. De implementatieagenda vanuit beleidsdocumenten als het Professioneel Statuut, Focus op vakmanschap en De basis op orde, de lat omhoog stellen eisen aan de autonomie van het team en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leeropbrengsten. Van uw docenten wordt verwacht dat zij goed functioneren in een professioneel team (ondernemend zijn, kansen zien). Dat vraagt om teamleiders met lef die alledaags taak- en mensgericht sturing geven aan een resultaatverantwoordelijk team.

Door deze leergang:

 • leert u zichzelf beter kennen;
 • krijgt u kennis en inzicht in de leiderschapsdomeinen van teamleiders:
  de ontwikkeling van onderwijs en professionals, strategisch omgaan met de steeds complexer wordende omgeving en resultaatgericht werken;
 • bent u in staat om vanuit integrale analyse adequaat aansturing te geven;
 • leert u hoe u een toegevoegde waarde en bijdrage levert aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs door het inspireren van uw teamleden te inspireren en het leveren van een directe bijdrage aan de verhoging van de zelfwerkzaamheid van professionals.


Inhoud
De leergang bevat twee leerlijnen:

 • Individuele leerlijn
  Deze leerlijn is vooral gericht op versterking van uw leiderschap en de wijze waarop u dit leiderschap wilt vormgeving. Dit ontwikkeltraject is praktisch gericht en gebaseerd op uw eigen implementatieagenda en uw rol daarin als leidinggevende. De leerlijn is opgebouwd uit vijf bouwstenen.
   a  Zelfonderzoek middels HBDI
   b  Praktijkopdracht
   c  Individuele coaching (voucher)
   d  Een ‘buddy’ in de groep
   e  Intervisie
 • Gezamenlijke leerlijn
  Zes gezamenlijke scholingsbijeenkomsten over onderstaande thema's. Het is de bedoeling dat de (locatie)directeur tijdens de laatste bijeenkomst twee uur aanwezig is voor de presentatie van opbrengsten, conclusies en aanbevelingen vanuit het ontwikkeltraject.


Inhoudelijke thema’s

 • Rolneming en rolvastheid in de functie van onderwijsleider.
 • Voorbeeldgedrag.
 • Onderwijskundig leiderschap.
 • Leidinggeven aan veranderingen.
 • Omgaan met weerstanden bij veranderingen.
 • Aanspreken en gesprekken voeren (met acteur).
 • Teamontwikkeling.
 • Timemanagement (o.a. onderscheid hoofd- en bijzaken).
 • Leidinggeven aan kwaliteit en resultaat.
 • Feedback geven en ontvangen in een schoolorganisatie.
 • Verankeren: de balans opmaken.
 • Maken van een persoonlijk actieplan.


Werkwijze
De bijeenkomsten zijn een afwisseling tussen theorie en praktijk, met de nadruk op ervaren en samen leren. Voorafgaand heeft u gesproken met uw leidinggevende over de te behalen doelen en uw persoonlijke leervraag. Tussen bijeenkomst vijf en zes heeft u een gesprek met de trainer en uw leidinggevende om persoonlijke vragen te bespreken.

Opbrengst

 • Versterking van uw persoonlijk rol als leider.
 • Kennis over bestaande management- en leiderschapstheorieën (o.a. Covey, Quinn).
 • Resultaatgericht kunnen denken en doen.
 • Leiding over uw eigen ontwikkeling.
 • Een activiteitenplan voor het team.


Omvang
Deze leergang bestaat uit zes bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op 17 en 29 september, 13 en 27 oktober en 12 en 26 november 2015 in 's-Hertogenbosch van 9.30 tot 17.00 uur en worden geleid door Tom Koot. Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.
Deze leergang maakt onderdeel uit van een totaal pakket voor professionalisering van middenmanagers dat ook op maat voor u ontwikkeld kan worden.

 

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.