Direct naar content

Dyslexiecoach

 • Doelgroepen
  Docenten, Leerlingbegeleiders, Mentoren, Zorgcoordinatoren, Begeleiders, Remedial teachers
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Data
  7 maart, 11 april, 16 mei en 20 juni 2018
 • Prijs
  € 1.100,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

RegisterleraarDankzij jarenlange ervaring met dyslexie in het onderwijs als adviesbureau, de participatie van KPC Groep in het Masterplan Dyslexie, de vragen vanuit  het onderwijsveld en de kennis en expertise van onze adviseurs heeft KPC Groep de zeer praktische training ‘Dyslexiecoach’ ontwikkeld. In deze training leert u belangenbehartiger te zijn van de dyslectische leerling, een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren voor een leerling en collega-leerkrachten te adviseren over dyslexie. U maakt de dyslexiecoach zichtbaar in uw organisatie door de afspraken rondom dyslexie vast te leggen in een beleidsplan/schoolprotocol. Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 43 RU.

Inhoud
De protocollen dyslexie bieden, zowel binnen het basis- als voortgezet en beroepsonderwijs, handreikingen voor de begeleiding van dyslectische leerlingen binnen de klas en zijn een leidraad voor alle niveaus in de school. In de protocollen wordt geadviseerd een dyslexiecoach aan te stellen. Deze praktische training geeft u handvatten om vorm te geven aan de rol van dyslexiecoach.
Als dyslexiecoach bent u adviseur, belangenbehartiger, coach en vertrouwenspersoon. Deze verschillende rollen vragen om een diversiteit aan vaardigheden, kennis en werkvormen. In de vierdaagse training gaan we in op de volgende onderdelen:

 • Gesprekken voeren met leerlingen;
 • Implementatie van beleid: documentanalyse, plan van aanpak, verandermanagement, afnemen quickscan, presenteren;
 • Coaching: begeleidersrollen richting collega’s, vraagbaak, intervisie van leerlingen en collega’s; kennis over dyslexie gerelateerde onderwerpen: dyslexieprotocol, sociaal emotionele ontwikkeling, comorbiditeit, wet- en regelgeving, omgaan met ouders;
 • Presentatie: positioneren van de dyslexiecoach in de school, presentatievaardigheden, taken en verantwoordelijkheden.

 

Werkwijze
De bijeenkomsten hebben steeds terugkerende thema’s volgens een vaste structuur:

 • Inleiding/terugblik op de vorige bijeenkomst en het huiswerk;
 • Reflectie op eigen onderwijspraktijk en schoolsituatie;
 • Theoretisch kader coaching + praktische opdrachten en/of;
 • Theoretisch kader dyslexie + praktische opdrachten;
 • Evaluatie van de bijeenkomst;
 • Vooruitblik en aandachtspunten (huiswerk/praktijkopdracht).

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsdagen alle taken behorende bij een coach oefenen en vastleggen in een actieplan. Dit wordt de laatste bijeenkomst gepresenteerd.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelde materialen door het Masterplan Dyslexie en KPC Groep.

Opbrengst
Aan het eind van de training weet u welke problemen rondom dyslexie spelen in de school en kunt u uit de voeten met het protocol dyslexie. U kunt diverse activiteiten organiseren voor leerlingen met dyslexie en fungeert u als vraagbaak voor uw collega’s. Daarvoor heeft u gesprekken gevoerd met directie en leerlingen en heeft u de quickscan afgenomen. De afspraken zijn vastgelegd in een beleidsdocument dat u presenteert in uw team.

Data en omvang
Deze vierdaagse training vindt plaats op 7 maart, 11 april, 16 mei en 20 juni 2018 en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25. De training wordt verzorgd door Maria Voets en/of Maud Dolman.

contact met adviseur

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.