Direct naar content

(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen; (hoog)begaafdheidscoach Primair Onderwijs

 • Doelgroepen
  Leerkrachten, Remedial teachers
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs
 • Data
  24 januari 2018, 14 maart 2018, 16 mei 2018, 26 september 2018, 7 november 2018, 12 december 2018
 • Prijs
  € 700,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

Het doel van de trainingen is meerledig en heeft impact op verschillende domeinen:

 • Profilering van de school als een school waar begaafde leerlingen worden herkend, erkend en uitgedaagd;
 • Voorkomen dat leerlingen in hun schoolloopbaan vastlopen of afstromen;
 • Voorkomen van onderpresteren van leerlingen, stimuleren van presteren.


Inhoud
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten. De globale structuur van de bijeenkomsten is bepaald, waarbij ruimte overblijft voor vragen en intervisie-activiteiten.

 1. (Hoog)begaafdheid; over welke leerlingen hebben we het dan eigenlijk?
 2. Herkennen en signaleren van begaafde leerlingen; hoe doe je dat?
 3. Hoe anders zijn begaafde leerlingen?: erkennen en kennen van deze leerlingen; in gesprek met onderpresteerders.
 4. Metacognitie en (hoog)begaafdheid.
 5. Feedback geven aan (hoog)begaafde leerlingen.
 6. Differentiatie in de klas: hoe komt iedereen tot zijn recht?

Werkwijze
De bijeenkomsten bestaan uit: kennisoverdracht, intervisie afgewisseld met activerende werkvormen (ook bruikbaar in de klas). Tussen de bijeenkomsten vinden (indien functioneel) lesbezoeken plaats en kunnen de deelnemers werken aan een huiswerkopdracht.

Opbrengst

 • Bewustwording bij coaches/docenten dat deze groep leerlingen herkend, erkend en begeleid moeten worden om te komen tot (excellente) prestaties.
 • Bewustwording bij coaches/docenten dat deze groep leerlingen herkend, erkend en begeleid moeten worden om te voorkomen dat leerlingen uitvallen, afstromen of sociaal/emotionele problemen ontwikkelen.
 • Kennis opdoen over ‘(hoog)begaafdheid’, kenmerken van de doelgroepleerlingen, manieren van signaleren, verrijking.
 • Leren herkennen/signaleren van begaafde leerlingen, zowel presteerders als onderpresteerders.
 • Leren differentiëren in de klas, waarbij begaafde leerlingen worden uitgedaagd.
 • Inzicht verkrijgen in rol van ouders bij het begeleiden van begaafde leerlingen; tools voor het omgaan met deze ouders.
 • Coachen van collega's.

Omvang
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 24 januari 2018, 14 maart 2018, 16 mei 2018, 26 september 2018, 7 november 2018 en 12 december 2018 en duren van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15.
De training wordt verzorgd door Esther de Boer.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.