Direct naar content

Masterclass verbeterkracht en het jonge kind: opbrengstgericht werken met kleuters

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers, Leerlingbegeleiders
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs
 • Data
  31 mei 2017
 • Prijs
  € 250,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel


 • De juiste vragen kunnen stellen over leren, ontwikkelen en planmatig handelen bij functioneringsgesprekken.
 • Opbrengst bewust leren observeren in de onderbouw.
 • Visie op onderwijs en beleid in de onderbouw kunnen ontwikkelen op schoolniveau.


Inhoud
Voor de leidinggevende is kennis van zaken van belang. Welke rol heeft de directie bij opbrengstgericht werken in de kleutergroep? Hoe kan er gestimuleerd en gestuurd worden? Na het volgen van deze module bent u weer helemaal op de hoogte van doel- en opbrengstgericht handelen in groep 1-2.

Werkwijze
Aan de hand van uw eigen toets- en kindgegevens analyseren we de huidige stand van zaken in de onderbouw en kijken we naar het tot stand komen van een beredeneerd aanbod.
Met behulp van videofragmenten kijken we naar leerkracht handelen in de onderbouw en trekken conclusies over de kwaliteitscriteria voor een leerkracht in de onderbouw. Vanuit diverse invalshoeken staan we stil bij visies in de onderbouw; een beredeneerd aanbod door spelend leren of lerend spelen?

Opbrengst
Kennis en vaardigheden om te komen tot een opbrengstbewust en beredeneerd aanbod in de onderbouw. Kijkwijzers voor het opbrengstbewust observeren in de onderbouw. Inzicht in de diverse visies over onderwijs in de onderbouw en tools om in de eigen school tot deze keuze te komen.

Omvang
Het scholingsprogramma vindt plaats op 31 mei 2017 en duurt van 10.00 tot 14.00 uur. 
De deelnemerskosten van € 250,00 is inclusief lunch. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 35.
De middag wordt verzorgd door Marjan van der Maas en Marijke Bertu.

 

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.

Masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

KPC Groep organiseert een serie inspirerende masterclasses waarin inzicht en vaardigheden worden aangereikt over een breed palet aan relevante thema's rondom het werken met kleuters. Actief aan de slag met eigen leervragen?