Direct naar content

Gedrag en leerprestaties verbeteren d.m.v. bewegen

 • Doelgroepen
  Middenmanagers, Leerkrachten, Leerlingbegeleiders, Intern begeleiders, Remedial teachers
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
 • Prijs
  € 125,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

De masterclass geeft je inzichten in de belangrijkste basale ontwikkeling van het kind, namelijk de motorische ontwikkeling. Je leert hoe deze ontwikkeling in verband staat met de rijping van het centrale zenuwstelsel en welke invloed het kan uitoefenen op het gedrag en leervermogen van het kind.

Inhoud
In deze inspirerende masterclass wordt gestart met het aan den lijve ervaren welke motorische stappen het kind maakt gedurende de basisschoolperiode. Dit is de basis om te herkennen welke leerlingen achterlopen in hun motorische ontwikkeling. Middels de ontwikkelingsdriehoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en gaan we in op de verschillende stappen van de neuro-motorische ontwikkeling. Ook bespreken we de werking van het brein en haar functies.

Voor het versterken van jouw signaal- en adviesfunctie als professional, worden praktische tips en handvatten aangereikt, welke direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Werkwijze
Tevens worden de basisprincipes van ‘gericht bewegen in de klas’stap voor stap doorgenomen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen, die zowel individueel als klassikaal toepasbaar zijn. Tot slot inventariseren we welke vragen u nog heeft rondom bewegen en leren en bouwen daar op voort.

Opbrengst
Het herkennen en signaleren van kinderen met een motorische achterstand en daarop in de lespraktijk in kunnen spelen

Omvang
De masterclass vindt plaats op 11 januari 2017 (14.00 - 17.00 uur). De masterclass wordt verzorgd door Maud Dolman in samenwerking met Angelique Otterspeer en Judith Spronk. 
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25.

Meer informatie

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.