Direct naar content

Werkconferentie taal-spelactiviteiten voor het jonge kind met specifieke onderwijsbehoeften

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers, Leerkrachten, Leerlingbegeleiders
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
 • Data
  17 september 2014
 • Prijs
  € 195,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

Zicht krijgen op specifieke vaardigheden van leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en in het primair onderwijs, een succesvolle organisatie in de groep of in units kunnen realiseren; beleid op schoolniveau opstellen om de spel en spelontwikkeling te kunnen verbinden aan de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen.

Inhoud
Vanuit de praktijk zullen tijdens deze dag het proces dat een SBO school en een onderwijsachterstandenschool doorlopen hebben op weg naar spelontwikkeling in de praktijk centraal staan. Hoe zijn zij vanuit een programmatische aanpak naar een meer ontwikkelingsgericht aanbod gegroeid en wat kunnen wij daar voor onze eigen school van leren?

Werkwijze
Twee inspirerende inleidingen in de praktijk met voorbeelden.
Spel- en spelbegeleiding voor het jonge kind met specifieke onderwijsbehoeften verbinden aan de praktijk van de eigen school vormgeven via opdrachten.

Opbrengst
Een actieplan om direct te starten in de eigen school voor de vormgeving van de spel- en spelbegeleiding voor jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Omvang
De werkconferentie vindt plaats op 17 september 2014 en duurt van 9.30 tot 16.30 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50.
De werkconferentie wordt verzorgd door Marjan van der Maas en Marijke Bertu.

 

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.