Direct naar content

Expeditie Langs de grenzen van leiderschap

 • Doelgroepen
  Besturen, Directeuren, Schoolleiders
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Data
  2, 3 en 4 juli 2014 met intakemiddag
 • Prijs
  € 1.995,00
 • Locatie
  Naoberpad

Expeditie Naoberpad

Doel
Waarom ben ik schoolleider? Vind ik dit team en deze school nog steeds leuk? Wat inspireert mij? Welke uitdagingen liggen er voor het onderwijs en mijzelf? Doe ik dit werk over vijf jaar ook nog?
Het op professionele wijze leiden van een school of scholengroep is een uitdaging. Hoe verhoudt u zich als schoolleider tot deze opgave? Wat zijn verantwoordelijkheden en mogelijkheden? Wat zijn uw drijfveren? Waar liggen uw grenzen?
Poolreiziger en expeditieleider Marc Cornelissen en KPC Groep bieden u de unieke kans om te reizen langs de grenzen van leiderschap, daar waar zich wezenlijke vraagstukken en ontwikkelingsmogelijkheden aftekenen.

 
NaoberpadInhoud
Vanuit de gedachte dat leren plaatsvindt op de grens tussen zekerheid en onzekerheid, nodigen wij u uit voor een avontuurlijke voettocht in het Nederlands-Duits grensgebied. Een expeditie waarin uzelf de belangrijkste ‘bagage’ bent en onderwerpen als loopbaanreflectie, leiderschapsvraagstukken en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap als gids fungeren. Daarnaast voorziet het programma in inspiratie en stof tot nadenken.
Tijdens deze driedaagse trektocht legt u uitdagende afstanden (ruim 20 km per dag) af, beweegt en slaapt u in de frisse buitenlucht en laten we ruimte voor stilte en reflectie.

Werkwijze
Open programma
Voorafgaand aan de expeditie vindt een intake plaats. Hier vragen wij de deelnemers welke persoonlijke leervragen zij graag beantwoord zien in het programma. Uiteindelijke doel van de expeditie is het op inspirerende en reflecterende wijze verkennen en aanscherpen van leiderschaps-dimensies op
de domeinen: het individu (persoonlijk leiderschap), de school en de omgeving (ouders, afnemers, overheid).

Inspiratie: Naoberpad
De driedaagse voettocht die structuur en ritme geeft aan het programma volgt een deel van het Naoberpad in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Het Naoberpad is een eerbetoon aan het naoberschap
(nabuurschap). Deze ruime en intensieve vorm van burenhulp was onontbeerlijk in de vaak arme en geïsoleerde agrarische gemeenschappen langs de grensstreek. Het Naoberpad biedt daarmee zowel een prachtige omgeving als een boeiende achtergrond om de verschillende aspecten leiderschap te verkennen. 


Opbrengst
Reflectie van persoonlijke drijfveren op rol bestuurrder/schoolleider. Praktische handvattingen om deze rol in toekomst succesvol te pakken.

Omvang
De driedaagse expeditie vindt plaats op 2, 3 en 4 juli 2014 met intakemiddag.
Maximum aantal deelnemers bedraagt 15.
De expeditie wordt begeleidt door Marc Cornelissen, Daniëlle Verschuren en Hans Burgmans.

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.