Direct naar content

Mini-symposium Onderwijshuisvesting: 1 januari 2015… en dan?

 • Doelgroepen
  Besturen, Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Data
  21 januari 2014
 • Prijs
  € 0,00
 • Locatie
  Utrecht

Doel

De primaire taak van de onderwijsinstelling is het verzorgen van kwalitatief passend onderwijs. Huisvesting is daarbij een belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Deze huisvesting staat onder enorme druk: de technische staat van de huidige scholenvoorraad is sterk verouderd, innovaties, nieuwe onderwijskundige inzichten en didactische concepten vragen om een andere inrichting en ruimtegebruik.  En niet te vergeten: Vanaf 1 januari 2015 vindt er tussen scholen en gemeenten een verschuiving plaats met betrekking tot de budgetten voor het buitenonderhoud waarmee schoolbesturen een andere rol krijgen in het huisvestingsbeleid.

De werkelijke kosten voor het realiseren en in stand houden van onderwijshuisvesting wijken substantieel af van de normbudgetten. Daar komt bij dat de ingewikkelde verdeling van geldstromen en de gescheiden belangen (gemeente investeert, schoolbestuur exploiteert) het onderhoudsproces niet ten goede komt. Vanaf 1 januari 2015 moet hier door de doordecentralisatie van het buiten- en mutatieonderhoud verandering in komen. Maar dan nog zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals de focus op een gezond binnenklimaat, brede school ontwikkeling, duurzaamheid, flexibiliteit en regionale krimp niet in de financieringsbudgetten vanuit de overheid opgenomen.

Kortom:  Dit is het moment om u te bezinnen op de toekomst van uw onderwijshuisvesting!

Tijdens dit mini-symposium behandelen Kontek (onderdeel van Brink Groep) en KPC Groep de noodzaak en voordelen van een integrale benadering bij het ontwerpen, realiseren en in stand houden van úw onderwijshuisvesting.

Programma

 • Introductie
 • ‘Speed date’-ronde waarin u bepaalt welke twee workshops u wil gaan volgen
 • Workshops
 • Afsluiting

Onderwerpen workshops

 • veranderende rol overheid;
 • rol opdrachtgever bij huisvestingsvraagstukken;
 • van visie op leren naar onderwijskundig programma van eisen;
 • visievorming huisvesting en integrale haalbaarheid
 • inventarisatie  en onderhoud bestaande onderwijshuisvesting;
 • een goed binnenklimaat en duurzaamheid (frisse scholen);
 • integraal ontwerpen;
 • huisvestingsconcept, interieur en inrichting.

Datum en locatie
Datum : dinsdag 21 januari 2014
Tijd : 11.00 – 15.00 uur
Locatie : Rever, Radonweg 2-4, 3542 AN Utrecht

Kosten en inschrijven
Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met:

Wees er snel bij, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.