Direct naar content

Spelen en leren. Beter onderwijs door zelf games te maken.

 • Doelgroepen
  Leerkrachten, Intern begeleiders, Remedial teachers, Mentoren, Decanen, Studieloopbaanbegeleider
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Data
  27 september 2017
 • Prijs
  € 295,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

Doel

Leraren kunnen hun leerlingen motiveren met games en ze op deze manier meer betrekken bij de les. Games kunnen zorgen voor meer interactie en samenwerking binnen de klas. Voor leraren is het toepassen van gamedesign in de onderwijspraktijk een uitdagende, verrijkende en ook een plezierige manier van onderwijs maken.
Deelnemers aan deze workshop leren binnen één dag de basis hoe ze games en gameprincipes kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De training is bedoeld om laagdrempelig te verkennen hoe je als leraar een game kan ontwikkelen voor in jouw eigen les. Inzet van ict toepassingen laten we in deze workshop nog even buiten beschouwing. We gaan actief aan de slag met het maken van een prototype met stiften, scharen, grote vellen papier en karton, blanco speelkaarten, eigen gefabriceerde pionnetjes e.d. Wanneer de behoefte er is kunnen we aan het eind van de dag met elkaar bespreken hoe je het spel zou kunnen vertalen naar een digitale variant of hoe je een ict component zou kunnen toevoegen aan het spel.

Inhoud
Aan het begin van de workshop zullen we ingaan op een aantal bestaande games die op verschillende manieren ingezet worden in de onderwijspraktijk. Daarna volgt een theoretische uiteenzetting over game-design en game-principes. Al snel gaan we zelf actief aan de slag en werken we in groepjes een eigen spelidee of gameconcept uit tot een speelbaar prototype. Het prototype gaan we ontwerpen en maken met fysieke materialen die tijdens de dag aanwezig zijn. Aan het eind van de dag zullen we de gemaakte games aan elkaar presenteren en de spellen echt samen gaan uitproberen en spelen. Je gaat uiteindelijk naar huis met een aantal tips om jouw prototype verder uit te werken om deze te kunnen testen en spelen met leerlingen.

Werkwijze
Praktische en interactieve workshop waarin kennis wordt verworven van:

 • spel/game principes en de toepassing daarvan in het onderwijs;
 • spel/gameontwerp door samen een idee uit te werken en direct met elkaar uit te proberen.


Opbrengst
De deelnemers hebben zelf een game ontworpen, gemaakt, getest en gespeeld. De versie van het spel dat ze hebben gemaakt, mogen ze meenemen en kan de volgende dag in het onderwijs ingezet worden.

Omvang
De workshop vindt plaats op 27 september 2017 en duurt van 9.30 - 16.30 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 16. De workshop wordt verzorgd door Martijn Hermsen.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.