Direct naar content

Slotsymposium De schoolleider in dialoog

 • Doelgroepen
  Bestuurders, Schoolleiders
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Data
  4 februari 2014
 • Prijs
  gratis
 • Locatie
  Mammoni, Utrecht

Inhoud

Functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, beoordeling, informele een-tweetjes, werkoverleg en teamvergaderingen. Een kleine greep uit de vele professionele gesprekken die een schoolleider/bestuurder voert. Maar dragen deze gesprekken ook daadwerkelijk op een effectieve manier bij aan de ontwikkeling van uw school?

In opdracht van het ministerie van OCW voert KPC Groep een onderzoek uit naar ‘De schoolleider in dialoog’. In dit project staat de professionele dialoog in de school en de rol van de schoolleider daarbij centraal. Het onderzoek bestaat uit interviews met zo’n 75 bestuurders en schoolleiders, een 15-tal verdiepende casestudies in diverse scholen en twee interactieve werkconferenties, waarbij gebruik wordt gemaakt van een versnellingskamer, waarmee in hoog tempo uiteenlopende issues rondom het kernthema worden belicht op basis van input van de deelnemers.
Het project wordt afgesloten met een slotsymposium waar de resultaten op ludieke wijze worden gepresenteerd. Wij nodigen u van harte uit om de resultaten van het project te delen! Let op: het aantal deelnemers is beperkt.

Programma

15.30 – 16.00 uur Inloop
16.00 – 16.30 uur Welkom en toelichting project door Iwan Basoski, directeur Leiderschaps- en Managementontwikkeling KPC Groep
16.30 – 17.30 uur Interactieve presentatie en bespreking resultaten ingeleid door Ton Bruining en Daniëlle Verschuren (‘Het geheim van de Innovatieve Schoolleider’)
17.30 – 17.45 uur Overhandiging projectopbrengst door Johan van der Horst, bestuurder KPC Groep, aan Roel Endert, plaatsvervangend directeur VO ministerie van OCW
17.45 – 18.00 uur

Reactie:

 • Roel Endert plaatsvervangend directeur VO ministerie van OCW
 • Marja Creemers, Schoolleiders Register Primair Onderwijs
 • Wik Jansen, VO-academie
18.00 – 18.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

 

Omvang
Dit slotsymposium vindt plaats op 4 februari 2014 en duurt van 15.30 tot 18.30 uur.
Het symposium wordt verzorgd door Iwan Basoski, Daniëlle Verschuren en Ton Bruining.

Inschrijven

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.