Direct naar content

Werkconferentie professionele dialoog

 • Doelgroepen
  Bestuurders, Schoolleiders
 • Onderwijssector
  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Data
  30 oktober 2013
 • Prijs
  gratis
 • Locatie
  Van der Valk, Vught

Inhoud

Functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, beoordeling, informele een-tweetjes, werkoverleg en teamvergaderingen. Een kleine greep uit de vele professionele gesprekken die een schoolleider/bestuurder voert. Maar dragen deze gesprekken ook daadwerkelijk op een effectieve manier bij aan de ontwikkeling van uw school?

Tijdens de werkconferentie ‘professionele dialoog’ onderzoekt u met collega-schoolleiders en –bestuurders hoe de formele en (in)formele ontmoetingsmomenten effectief kunnen worden ingezet om de doelen van uw school te realiseren. Hoe leveren ze energie op in plaats van dat ze energie kosten? U deelt uw ervaringen, reflecteert samen op voorbeelden uit de praktijk en krijgt inzicht in de eerste onderzoeksresultaten. Centrale vraag is hoe de schoolleider de professionele dialoog aangaat met en stimuleert tussen actoren binnen de school.

Inhoud

 • gastsprekers in relatie tot het thema de professionele dialoog
 • kennis delen en reflecteren in de interactieve setting van de versnellingskamer
 • collegiale consultatie in verschillende werkvormen

Uitgebreid programma en de namen van de gastsprekers volgen binnenkort.

Werkwijze
U ontmoet collega-schoolleiders en bestuurders, deelt ervaringen en reflecteert samen op goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. U draagt bij aan state-of-the-art kennis over de professionele dialoog in de school. Als werkvorm hanteren we onder meer de versnellingskamer, waarmee op interactieve wijze in een hoog tempo uiteenlopende issues rond het kernthema worden belicht op basis van de input van de deelnemers. De versnellingskamer wordt aangevuld en afgewisseld met gastsprekers en andere werkvormen.

Opbrengst
Mede op basis van uw input verschijnt eind dit jaar een publicatie met best practices, tips en instrumenten, die u als deelnemer eveneens gratis ontvangt.

Omvang

Deze werkconferentie vindt plaats op 30 oktober 2013, van 9.30 tot 16.00 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 75.

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.