Direct naar content

Arbeidstoeleiding 2.0

 • Doelgroepen
  Stagebegeleiders, Docenten, Teamleiders
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  8 februari 2017
 • Prijs
  € 250,00
 • Locatie
  Ommen

Doel

Aan het einde van deze bijeenkomst heeft u nieuwe inzichten gekregen in de volgende thema’s, die u direct kunt vertalen naar andere onderwijspraktijken in uw school:

 • van coachgesprek naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het praktijkonderwijs
 • arbeidstoeleiding tijdens de hele schoolloopbaan: vanaf leerjaar 1 tot en met de uitstroom
 • leerlijnen arbeidstoeleiding met een passend stagemodel
 • verbinden van stage en curriculum aan de leervraag van de leerling.

Inhoud
1. Van coachgesprek naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het praktijkonderwijs
Wat voegt het fenomeen loopbaanoriëntatie en –begeleiding toe aan de huidige werkwijze in het praktijkonderwijs en aan het coachgesprek met de leerling?
Nieuwe inzichten vanuit het vmbo bieden de kans om de kwaliteit van het coachgesprek te verdiepen waar het gaat om het meer doelbewust in gesprek te zijn over wie ben ik, wat wil ik en kan ik?

2. Arbeidstoeleiding tijdens de hele schoolloopbaan: vanaf leerjaar 1 tot en met de uitstroom
Wanneer beginnen we in het praktijkonderwijs met arbeidstoeleiding en hoe ziet dat er dan uit?
Leerlingen op scholen voor praktijkonderwijs ‘leren door doen’. De ontmoeting met ‘de echte wereld’ kan niet vroeg genoeg beginnen om de (arbeids-)perspectieven te verbreden.

3. Leerlijnen arbeidstoeleiding met een passende stagemodel
En op welke wijze organiseren we samen met de leerling de stages? Als we vanaf het begin van de school starten met het ‘leren in de echte wereld’, hoe krijgt de stage dan vorm? Vanuit de onderwijspraktijk kijken we naar een alternatieve stagemethodiek.

4. Verbinden van stage en curriculum vanuit de leervraag van de leerling
En wat moeten we met de inhoud van ons onderwijs als er nog meer aandacht vereist is voor het toeleiden naar arbeid? ‘De ervaringen buiten zijn de inhoud voor binnen’. Gezamenlijk kijken we naar de verbinding tussen het leren buiten de school naar het curriculum binnen de school.

Werkwijze
We starten de bijeenkomst met een quickscan om inzicht te krijgen in de kracht en ontwikkelpunten van uw school als het gaat over arbeidstoeleiding 2.0. Vervolgens gaan we praktisch aan de slag in verschillende carrousels. Inhoudelijk wordt werk gemaakt van die thema’s die passen bij uw leervraag en dit gebeurt in interactie met collega’s van andere scholen. Het eindproduct is een actieplan voor morgen.

Opbrengst
Handvattten om:

 • ‘echt in gesprek zijn met de leerling’
 • aanvullende mogelijkheden om stages te verdiepen
 • leerlijnen uitwerken in contextrijk onderwijs en onderwijs waarbij de leerling meer invloed heeft op de inhoud.


Omvang
Deze training vindt plaats op 8 februari 2017, duurt van 9.30 - 16.00 uur en wordt verzorgd door Dennis Heijnens en Wout Schafrat. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 30.

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.