Direct naar content

BIT Opbrengstgericht differentieren - PLUS

 • Doelgroepen
  Docenten, Sectievoorzitters
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs
 • Data
  19 september - 13 december 2017
 • Prijs
  € 300,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch

ZOMERACTIE
Nu geen € 600,00 maar bij inschrijving vóór 1 september 50% korting!


Doel

In dit blended interactief trainingsprogramma (BIT) leert u een lessenserie voor uw vak te ontwerpen waarin differentiatie expliciet een plaats krijgt. U maakt kennis met de basisprincipes van een goede lessenserie, ontwerpt er één, geeft en krijgt feedback op de opzet, voert deze uit en evalueert de lessenserie.  U leert de fases van de goede les te hanteren: doelen formuleren en communiceren, succescriteria, differentiatie, feedback en evaluatie toe te passen. Dat betekent het aanleren van de plus-vaardigheden van docenten om opbrengstgericht te kunnen differentiëren (OGD). U krijgt praktische handvatten voor uw les.

Inhoud
In deze blended training, bestaande uit 5 modules, verbetert u uw pedagogisch/didactisch handelingsrepertoire op het gebied van differentiëren. Deelnemers krijgen informatie over OGD en differentiëren en verbinden de aangeboden kennis aan het reeds bekende. Denk hierbij aan:

 • de verschillende vormen van differentiëren
 • de cyclus van de goede les (de leerdoelen en succescriteria van het curriculum en de lessen én hoe deze te communiceren
 • het uitdagen en motiveren van leerlingen door differentiatie (de basisprincipes van drie vormen van differentiatie) en hoe u dat in de klas kunt aanpakken.

 

Ook leert u hoe feedback en evaluatie een plaats krijgen in de les. De deelnemers maken een lessenserie waar differentiatie op drie niveaus plaats vindt. U werkt aan de verdieping van uw competenties op het thema differentiatie. Deze blended opleiding is een PLUS c.q. verdieping van de training OGD Basis.  De training is een combinatie van zelfstudie, het werken in duo’s, het uitvoeren van opdrachten, reflectie en het delen van praktijkervaringen.

Werkwijze
De opleiding kent een blended learning aanpak. Dat wil zeggen een combinatie van zelfstudie, het leren in duo’s en samen digitaal leren in de classroom. Er is een start- en een slotbijeenkomst op locatie.

Opbrengst
Na de opleiding

 • heeft u een PLUS aan kennis en vaardigheden op het gebied van Opbrengstgericht Differentiëren
 • kunt u praktische tips en tools toepassen in uw lessenserie
 • heeft u een digitaal portfolio ontwikkeld waaruit zijn verdieping en verbreding rondom het thema Differentiatie blijkt.

Omvang

Dit Blended Interactief Trainingsprogramma start op 19 september 2017 en duurt van 14.00 - 17.00 uur. De slotbijeenkomst vindt plaats op 13 december 2017 en duurt tevens van 14.00 - 17.00 uur. De classrooms vinden plaats op woensdag 11 oktober, woensdag 1 november en woensdag 22 november 2017 van 19.00 tot 20.00 uur. In overleg met docenten kan hierin geschoven worden. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12.

Register leraar


Meer inf
ormatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Detje de Kinderen of Felix Razenberg.

Instroomniveau BIT Opbrengstgericht differentiëren
Weet u niet op welk niveau u het beste kan instromen? Vul dan onderstaande vragenlijst in. U ontvangt per mail een link waar uw uitslag en advies te zien is. Let op: het kan zijn dat de mail met de terugkoppeling bij ongewenste e-mails verschijnt.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.

Opbrengstgericht werken en differentiëren