Direct naar content

LOB-najaarswandeling voor vmbo

 • Doelgroepen
  Directeuren, Schoolleiders, Teamleiders, Decanen, Mentoren, LOB-coaches
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Prijs
  € 75,00
 • Locatie
  's-Hertogenbosch
Inschrijven

Doel

 • Zicht op en handreikingen bij de implementatie van LOB binnen het vernieuwd vmbo.
 • Reflectie op de mogelijkheden die de nieuwe programma’s bieden om LOB te versterken binnen de hele school.
 • Concrete tips en tops om LOB op uw school (verder) vorm te geven.
 • Duidelijkheid over wat moet en wat mag… met veel mogelijkheden om uw schoolruimte te verkennen.

 

 LOB-zomerwandeling

Inhoud
In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s staat LOB centraal. Het vmbo krijgt een nieuwe structuur waarin keuzes maken belangrijk is. En bovendien is LOB opgenomen in de kern van alle nieuwe examenprogramma’s. Tijdens de inleiding op de LOB-najaarswandeling gaan we in op de verplichte landelijke kaders die gesteld zijn voor LOB. Minstens zo belangrijk zijn de kaders die de school zelf stelt. Vanuit welke visie krijgt LOB op uw school vorm en met welke zaken moet u dan rekening houden? Hoe ziet de inrichting van LOB eruit op uw school en hoe gaat u dat organiseren? Meer dan genoeg ingrediënten om met collega’s van andere scholen en enkele experts het gesprek aan te gaan tijdens de LOB-najaarswandeling!

Werkwijze
De bijeenkomst begint bij KPC Groep met een algemene introductie op het thema Loopbaanleren. Vervolgens vertrekken we naar het startpunt van de LOB-najaarswandeling. (Indien u met het openbaar vervoer komt, geef dit dan in het inschrijfformulier. We zorgen dan voor vervoer naar het wandelgebied.) Aan de hand van uw leervragen gaat u, met gerichte opdrachten en tools, het gesprek aan met collega vmbo-scholen en enkele experts. De LOB-najaarswandeling is interessant voor alle LOB-betrokkenen binnen uw school. De wandeling wint aan kracht als u met meerdere personen deelneemt, waarvan in ieder geval één uit het management.

Programma
 14.00 uur   Inloop
 14.15 uur  Welkom en introductie op het thema
 15.15 uur   Vertrek voor de LOB-najaarswandeling met opdrachten
 17.00 uur  Terugblik op locatie met drankje en hapje
 18.00 uur   Einde

 
Opbrengst
Concrete handvatten om met LOB aan de slag te aan binnen de context van de nieuwe examenprogramma's vmbo.

Omvang
De LOB-najaarswandeling vindt plaats op 24 september 2015 in 's-Hertogenbosch en duurt van 14.00 tot 18.00 uur. Uw gidsen deze middag zijn: Lenie van Lieverloo, Berthe Nova, Wilma Roijackers, Edith Vissers en Marionette Vogels.

Inschrijven

 

Contact met adviseur

Direct naar:

Bekijk het aanbod opleidingen en trainingen per onderwijssoort.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.