Direct naar content

Sturing geven aan je loopbaan met sociale media

 • Doelgroepen
  Leerkrachten, Studieloopbaanbegeleider
 • Onderwijssector
  Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
 • Data
  11 december 2013
 • Prijs
  € 50,00
 • Locatie
  The Colour Kitchen, Utrecht

Loopbaanleren is hot! Maar wat is goede loopbaanbegeleiding en hoe geef je hier invulling aan? Misschien helpt het om jezelf eens te verplaatsen in de positie van de leerling, die zoekt naar zijn identiteit, naar waar hij goed in is en wat hij wil, in een omgeving waarin sociale media een belangrijke rol spelen. Stel jezelf als docent of studieloopbaanbegeleider eens voor hoe je zelf in deze tijd om zou gaan met deze levensvragen?

Inhoud
Op 11 december organiseert KPC Groep een middagconferentie onder de titel ‘Sturing geven aan je loopbaan met sociale media’. Tijdens deze middag dagen we docenten uit om door middel van zelfreflectie aan de slag te gaan met dit thema. Vanuit deze positie leg je de verbinding naar de rol die je als docent of studieloopbaanbegeleider hebt om loopbaanleren voor leerlingen te versterken. 
 
Daniëlle Verschuren promoveerde onlangs op ‘het geheim van de innovatieve
schoolleider’. In haar inleiding gaat zij in op de wijze waarop je als docent
leiding kunt geven aan jezelf en aan je loopbaan.

Vervolgens vinden er workshops plaats waarin je wordt uitgedaagd om na te denken over de wijze waarop jij je profileert. Je maakt kennis met methodieken om te werken aan je profilering, je netwerk en je portfolio. 

Mariëlle Rutten neemt je mee in bevindingen en resultaten van haar
promotie-onderzoek waarin de volgende vragen centraal staan:
Hoe kan de inzet van sociale media de loopbaansturing van vmbo-leerlingen
versterken? Wat is hierin de rol van de docent?’

Aansluitend krijg je de kans om van deelnemende scholen te horen op welke wijze zij sociale media inzetten in hun school met het oog op het vergroten van de zelfsturing van leerlingen aan hun eigen (leer)loopbaan.

Werkwijze
Door zelfreflectie invulling geven aan je rol als docent/studieloopbaanbegeleider. In het kader van ‘practice what you preach’ ga je als deelnemer deze middag zelf aan de slag met je eigen loopbaan en profilering. Daarnaast maak je kennis met recente onderzoeksresultaten op het terrein van loopbaanleren en sociale media, aangevuld met praktijkverhalen van scholen die ermee aan de slag zijn gegaan.

Opbrengst

 • Inzicht in hoe je zelf sturing kunt geven aan je loopbaan en je rol loopbaanstudiebegeleider of docent kunt versterken.
 • Up to date kennis over sociale media in relatie tot loopbaanleren.
 • Inspirerende door aansprekende key-notes en praktijkverhalen.


Datum en tijd
De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 11 december 2013 en duurt van 12.30 uur tot 16.30 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 80.

Inschrijven